Programu IV. – dotace na údržbu a provoz

Pokud chcete zažádat o dotaci na Podporu údržby a provozu sportovních zařízení prostřednictvím ČBaS – vizte vypsaný http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2016 http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2016, věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím.

Zájemce musí nejpozději do 11.10. 2015 zaslat na sekretariát ČBaS v tištěné podobě správně vyplněné a podepsané následující přílohy:

Formulář – žádost pro rok 2016 – žádost vytisknout a vyplnit

UPOZORNĚNÍ – formulář neodesílejte na MŠMT, došlo by k duplicitě a žádost by nebyla akceptována

Tabulku s uvedením konečného příjemce případné dotace (adresa,…)

V případě úspěšně získané dotace bude příjemci účtována částka ve výši 5% získané dotace, max. 5000,-Kč za administrativu spojenou s podáním a následném vyúčtování dotace.

V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte sekretariát ČBaS http://czechbadminton.cz/content/kontakt.

Dotace_2016_-_formulář

Program_IV._-_tabuka Program_IV._-_udrzba_a_provoz

Program_IV._-_tabuka