Badminton Tournament Planner

Licence Badminton Tournament Planner (BTP)
SmBaS vlastní jednu licenci BTP pro pořádání turnajů a tuto licenci zapůjčuje pořadatelům uvedených turnajů skrze osobu vrchního rozhodčího nebo ředitele turnaje. Správcem licence je STK SmBaS. STK SmBaS zapůjčuje licenci na turnaje GPC+, GPC a GPD těm pořadatelům, kteří nemají licenci vlastní.  Licence se zapůjčuje za následujících podmínek:
– KR poskytne licenci BTP v týdnu pořádání turnaje na žádost vrchního rozhodčího nebo ředitele turnaje (e-mailem na akcebadminton@seznam.cz).
– Pořadatelé a vrchní rozhodčí jsou oprávněni licenci BTP použít pouze a výhradně pro konkrétní turnaj, pro nějž byla licence poskytnuta.
– Zveřejnění turnaje na internetu skrze BTP je možné nejdříve od okamžiku poskytnutí licence.
– Po ukončení turnaje a odeslání výsledků nesmí pořadatel ani vrchní rozhodčí, kterým byla licence poskytnuta, tuto licenci nadále používat. Za ukončení turnaje se pro účely tohoto ustanovení považuje nedělní půlnoc po odehrání turnaje. Veškeré další použití licence po tomto turnaji se považuje za porušení licenčních ustanovení a má za následek uplatnění veškerých případných sankcí z neautorizovaného použití vůči osobě, která toto ustanovení porušila.
Povinnosti pořadatele v souvislosti s používáním BTP
– Pořadatel a vrchní rozhodčí jsou povinni se dohodnout, na čím počítači bude BTP nainstalován a provozován během přípravy a průběhu turnaje.
– Za přípravu (načtení hráčů, klubů/oddílů, vytvoření disciplín, vytvoření pavouků, publikace na internetu, atp.) a losování turnaje s pomocí BTP je zodpovědný vrchní rozhodčí.
– Před začátkem turnaje je vrchní rozhodčí povinen zajistit zveřejnění turnaje na webu tournamentsoftware.com a ideálně také zveřejnit odkaz na webu www.smbas.net.
– Pořadatel je povinen zajistit v průběhu turnaje připojení na internet pro počítač, na němž je BTP nainstalován a z něhož je turnaj řízen. Vrchní rozhodčí je povinen zveřejnit los na internetu bezprostředně po rozlosování. Vrchní rozhodčí ve spolupráci s pořadatelem jsou povinni průběžně zveřejňovat výsledky na internetu.
– Za zveřejnění na internetu se pro účely výše uvedených ustanovení považuje zveřejnění na internetových stránkách www.tournamentsoftware.com prostřednictvím BTP.
– O případných výjimkách z výše uvedených ustanovení rozhoduje STK SmBaS.
Návod, jak postupovat při organizaci turnaje pomocí BTP a také generování výsledků turnaje po jeho skončení, lze nalézt na stránkách ČBaS: