Program VIII. – organizace sportu ve sportovních klubech

program pozastaven – viz. tato zpráva

MŠMT pro příští rok vypsalo zcela nový Program VIII. – organizace sportu ve sportovních klubech. O dotaci lze žádat přes střešní organizaci – tedy ČBaS. Dotace je určena především na podporu trenérské činnosti – vizte vypsaný program na http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2016. Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím.

Zájemce musí nejpozději do 11.10. 2015 zaslat na sekretariát ČBaS v tištěné podobě správně vyplněné a podepsané následující přílohy:

Formulář – žádost pro rok 2016 – žádost vytisknout a vyplnit

UPOZORNĚNÍ – formulář neodesílejte na MŠMT, došlo by k duplicitě a žádost by nebyla akceptována

Tabulku s uvedením konečného příjemce případné dotace (adresa,…)

V případě úspěšně získané dotace bude příjemci účtována částka ve výši 5% získané dotace, max. 5000,-Kč za administrativu spojenou s podáním a následném vyúčtování dotace.

V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte sekretariát ČBaS <http://czechbadminton.cz/content/kontakt.

Program_VIII._-_organizace_sport_u_ve_sportovních_klubech

Dotace_2016_-_formulář

Program_VIII_-_tabulka