Rozhodnutí VV ČBaS ve věci změny názvu Czech Republic na Czechia

Výkonný výbor ČBaS na svém zasedání ve dnech 1.-2.11.2023 rozhodl o používání názvu Česko, anglicky Czechia pro týmové soutěže od 1.1.2024 a pro všechny hráče účastnící se mezinárodních turnajů BEC a BWF od 1.5.2024. BWF ( Světová badmintonová federace) souhlasí s přechodným obdobím do 30.4.2024, kdy hráčům budou akceptovány názvy…

Informace NSA k odstávce Rejstříku sportu

 Informace NSA k odstávce Rejstříku sportu Národní sportovní agentura (NSA) požádala o přeposlání informace uvedené níže. Zároveň žádáme naše územní pracoviště, aby v případě nejasností ohledně této problematiky kontaktovala centrálu ČUS p. Maurera a nikoliv NSA. Technická odstávka Rejstříku sportu je nezbytná pro přenos sportovními organizacemi zapsaných údajů ze stávajícího…

Setkání trenérů k přípravě talentované mládeže

Vážení předsedové oblastí, vážení vedoucí oddílů a klubů, vážené trenérky a trenéři, dovolujeme si Vás pozvat na Setkání trenérů k přípravě talentované mládeže, které je určeno pro současné i budoucí zájemce v oblasti zřízení Sportovního střediska (SpS). Setkání se uskuteční ve středu 14. 10. 2020 ve Sportovním centru Nymburk. Podrobnosti…

OPRAVA – Změna systému přípravy TM – Výzva klubům

Vážení předsedové oblastí, vážení vedoucí oddílů a klubů, vážené trenérky a trenéři, bohužel se Vám musíme omluvit za chybu, která se objevila v dokumentu: Příloha 1 – Žádost o přidělení SpS. Tento dokument byl rozeslán společně s dalšími podklady dne 19.8. 2020 jako „Výzva klubům/oddílům k podání žádostí o přidělení sportovního střediska.“…

Změna systému přípravy TM – Zřízení SCM či VSCM

Vážení předsedové oblastí, vážení vedoucí extraligových oddílů a klubů, vážené trenérky a trenéři, obracím se na Vás s prosbou o zvážení, zda byste prostřednictvím vaší oblasti či klubu/oddílu neuvažovali o spolupráci při zřízení SCM či popřípadě VSCM v rámci změny systému přípravy talentované mládeže. Celková změna systému byla schválena na…

Změna systému přípravy TM – Výzva klubům

Změna systému přípravy TM – Výzva klubům Vážení předsedové oblastí, vážení vedoucí oddílů a klubů, vážené trenérky a trenéři, je mou milou povinností vám zaslat oficiální dokumenty k prvnímu kroku při Změně systému přípravy talentované mládeže pojmenované jako „Výzva klubům/oddílům k podání žádostí o přidělení sportovního střediska.“ Celková změna systému…

Upozornění pro pořadatelé turnajů v srpnu a září

Upozornění pro pořadatelé turnajů v srpnu a září od Honzy Koláře STK informuje všechny pořadatele, účastníky, doprovod a diváky turnajů V době, kdy opět začíná turnajová sezona bych rád upozornil na platné Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 7. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN. Výkladové stanovisko pro ČUS lze najít…

Nový IS ČBaS – informace

Instruktážní videa pro uživatele, část 1: https://czechbadminton.cz/article/Novy-informacni-system-CBaS-venujte-pozornost-instruktaznim-videim Informace o školeních (již rozesílal i Petr Koukal): https://czechbadminton.cz/article/Jak-na-novy-informacni-system-CBaS-Pomohou-dve-online-skoleni-pro-spravce-klubu-i-vrchni-rozhodci