Změna ve vedení TJ Slavoj Český Tešín

Pan Vlado Mazúr nás požádal, abychom prostřednictvím našeho webu zveřejnili jeho vyjádření ke změně ve vedení TJ Slavoj Český Těšín a zároveň poděkování za dlouholetou spolupráci.

Předem zasíláme letní pozdravy z Českého Těšína.

Po zhruba půl ročním velice problémovém období ve vedení oddílu badmintonu při TJ Slavoj Český Těšín jsme se s manželkou rozhodli, byť po nelehkém a pečlivém zvažování, ukončit 15-ti letou samostatnou činnost vedení oddílu badmintonu (více na www.badmintontesin.cz).

Všem hráčům, trenérům, funkcionářům a vedení ČBaS a SmBaS  děkujeme za spolupráci a už teď se těšíme na shledání při různých badmintonových akcích poblíž našeho bydliště, které však už nebudeme žádným způsobem spoluorganizovat. Na turnajích pořádaných oddílem badmintonu při TJ Slavoj Český Těšín se já osobně nebudu vyskytovat ani ve funkci vrchního rozhodčího. Webová stránka ČBaS bude i nadále moje domovská stránka na internetu a slibuji, že budu vždy reagovat na, dle mého soudu, nesprávné kroky vedení ČBaS.

Nová odpovědná osoba za oddíl badmintonu při TJ Slavoj Český Těšín:

Ing. Miroslav Krauz
Komorní 15, 737 01 Český Těšín
mobil: 608 736 605
email: krauz@mkplan.cz

Ještě jednou děkujeme za spolupráci,

Soňa a Vlado Mazúrovi