Výzva Českého badmintonového svazu

Výzva Českého badmintonového svazu, resp. Trenérsko-metodické komise ČBaS:

Vážení zástupci badmintonových oddílů a klubů,

pokud chcete získat prostředky od Českého badmintonového svazu, určené na rozvoj systematické práce s mládeží, věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím a reagujte na ně.

Kluby zpracované a vyplněné žádosti zaslané na adresu mar.osickova@gmail.com a v kopii na adresu Českého badmintonového svazu nejpozději do 24. 6. 2016 se bodově ohodnotí, z vyčleněné finanční částky se vypočte hodnota bodu a zpětně částka pro jednotlivé oddíly/kluby.

Odměněna bude první desítka oddílů/klubů, které získají největší počet bodů (TOP 10), mezi které bude v letošním roce rozdělena částka 360 000 Kč z dotace MŠMT na Talentovanou mládež.

Na rozdíl od předchozích let se vyhodnocování bude provádět dle konečných žebříčků jednotlivých kategorií v kalendářním roce 2015. Na webu Českého badmintonového svazu lze najít žebříčky všech věkových kategorií k 31.12. 2015. Pokud máte hráče umístěné na špičce žebříčků v jednotlivých věkových kategoriích – tj. U13 až U19 a umístěním juniorů (ročník narození 1997 a mladších) na žebříčku dospělých k 16.11.2015 – máte možnost získat prostředky od Českého badmintonového svazu.