Upozornění: platby a přihlášky!

Upozorňujeme kluby, aby dodržovaly termíny pro přihlášení a uhrazení plateb do soutěží družstev.

Dále Vás prosíme, abyste správně uváděli variabilní symbol začínající 02 (nula-dva), tím dojde k rozlišení sportovního svazu. Platba se špatným VS bude přičtena jinému sportovnímu svazu! Návod na hrazení plateb najdete na našem webu.