Souhrnné informace k oblastní soutěži družstev žáků v roce 2021

Souhrnné informace k oblastní soutěži družstev žáků v roce 2021

Na valné hromadě SmBaS bylo domluveno, že i přesto, že soutěž již od letošního roku není postupová, tj. vítěz nepostupuje na MČR družstev žáků,  soutěž i nadále bude naše oblast organizovat. Smyslem soutěže je umožnit hráčům zahrát si se soupeři, se kterými se jinak na oblastních soutěžích nepotkávají, zahrát si za den několik zápasů, motivovat začínající hráče k soutěživosti a v neposlední řadě posilovat v hráčích smysl pro kolektiv, zodpovědnost a sounáležitost se svým klubem.

V tomto roce, kdy nás naprosto v 1. pololetí omezila pandemie, je možné odehrát jen dvě kola v podzimní části. První kolo se bude hrát v Orlové v neděli 26. 9., o pořádání druhého kola se mohou zájemci hlásit do konce června na e-mail akcebadminton@seznam.cz. Nabízejí se tyto vhodné termíny:

23. a 24.10., 30. a 31.10., 20. a 21.11.

Úhrada pořadateli kola soutěže družstev  je ve výši 4000,- Kč. Do stejného data (30.6) je nutné zaslat také přihlášky do této soutěže, soupisky do 3.9. na stejný e-mail.

Oddíly SmBaS, které nemají družstva mládeže a dospělých, doloží zaplacení udržovacích poplatků ve výši 1000,00 Kč za aktuální rok 2021 do 30.9.2021. Kopii dokladu o zaplacení pošlete mně na akcebadminton@seznam.cz. V případě, že oddíl toto nedoloží, bude hráčům příslušných oddílů zastavena činnost v rámci SmBaS.