Povinné zveřejňování smluv

Zákon č. 340/2015Sb. o registru smluv (účinný od 1.7.2016) stanoví, že jsou povinně zveřejňovány soukromoprávní a dotační smlouvy, kde je jednou ze smluvních stran Česká republika (tj. např. MŠMT), územní samosprávný celek (tj, obec, kraj) a další zjednodušeně řečeno „státní“ subjekty (viz §2 odst. 1. cit.zák.) a hodnota plnění přesahuje 50 tis. bez DPH.

Celý dokument zde.