Plán turnajů – výběr U15, trenéři repre a aktuální informace

Plán reprezentačních turnajů

Trenéři reprezentačních výběrů:

Dospělá reprezentace: Josef Rubáš

U19: Stanislav Kohoutek, Tomasz Mendrek

U17: Oscar Martínez, Tomasz Mendrek

U15: Oscar Martínez, Markéta Osičková, Tomáš Krajča

V rámci interní dohody je možná vzájemná spolupráce trenérů, kdy například trenér U17 se zúčastní turnaje U19 a naopak.

Na turnajích bude zajištěno koučování hráčům juniorské reprezentace U17/U19, dále hráčům/hráčkám ze systému ČBaS (VSCM/NC a SCM) a případně rovněž dalším hráčům/hráčkám, pokud k tomu budou mít trenéři prostor. Náklady reprezentačních trenérů/trenérek nese ČBaS.

Vycházíme z avizovaného fungování systému ČBaS, ve kterém se po vzorů silných badmintonových zemí prolíná systémové příprava a reprezentace.

Hráči a hráčky startují na turnajích na své náklady.

Reprezentační turnaje (s úhradou části/celých nákladů hráčů/hráček) oznámíme případně během podzimu. Zatím takto uvažujeme jen turnaj U15 Nation to Nation.

Pro jistotu připomínáme, že pro start na turnajích BEC/BWF je třeba:

1)     Zaslání přihlášky na e-mail registrace@czechbadminton.cz – hráči/hráčky se přihlašují sami nebo prostřednictvím svých klubů/oddílů/SCM

2)     Zajistit si dopravu a ubytování, hradí si hráči/hráčky

3)     Uhradit startovné, hradí si hráči/hráčky.