Nabídka k náborové kampani

Informace o nabídce Českého badmintonového svazu:

i v letošním roce nabízíme spolupráci klubům a oddílům na náborech, které jsou klíčové pro růst členské základny.

Tak jako v loňském roce připravíme i on-line kampaň, která bude zacílena právě na skupinu rodičů a dětí a jejím prostřednictvím je budeme chtít zaujmout a přivést k badmintonu.

Reklama se bude zobrazovat rodičům přímo ve vašem okolí a opět povede na web, kde budou vypsány všechny termíny náborů s odkazem na webové stránky.
Prosím abyste tuto informaci předali klubům a oddílům ve vaší oblasti a oni do tabulky viz odkaz níže, napsali kdy a kde budou nábory pořádat. My dle této tabulky připravíme a budeme postupně doplňovat informace na webových stránkách: www.hrajbadminton.cz

Kluby a oddíly, kteří se do náborové kampaně HRAJ BADMINTON zapojí, získají i balíček obsahující drobné dárečky (placky) a letáčky pro kampaň.

Náborová tabulka: Tabulka s kontakty náborových míst

* Doplňující informace: modře označené sloupce budou zveřejněny na webu a šedé sloupce jsou určeny pro zaslání balíčku.

Prosíme kluby a oddíly o doplnění informací k náborům co nejdříve, avšak nejpozději do 20.8. 2021.

Druhá doplňující informace – po loňské a předloňské „covidové“ nehrající, době nám zůstali na svazu medaile se starým logem (používali se v předchozích letech). Byli bychom rádi, kdyby jste pro ně v klubech a oddílech našli využití, ať ve svých klubovnách nebo při tvorbě kronik či jiných pamětních míst. V případě zájmu o tyto medaile prosím pište vaše požadavky na: sladka@czechbadminton.cz