MVH ČBaS – vzor návrhu kandidáta do funkce

V sekci Mimořádná valná hromada 2022 na webových stránkách ČBaS byl dnes zveřejněn vzor návrhu kandidáta do funkce předsedy ČBaS a dále člena VV ČBaS.
Dokumenty jsou dostupné zde https://czechbadminton.cz/valna-hromada
Návrhy kandidátů na jednotlivé funkce je nutno podat na sekretariát ČBaS nejpozději 15 dnů před konáním mimořádné valné hromady, tj. do pátku 28. 1. 2022. Není nutné použít navržené vzory, návrhy však musí splňovat požadavky dané čl. II. volebního řádu VH ČBaS (dostupný na webu ČBaS) a stanovami.