Informace k soutěži družstev žáků 2022

Informace k soutěži družstev žáků 2022

Přihlásit se do soutěže je možné na e-mailu akcebadminton@seznam.cz do 21.1.2022.
Do 31.1.2022 je třeba zaslat soupisku a doklad o zaplacení poplatku (1000 Kč za družstvo, 500 Kč za každé další družstvo). Pokud to situace dovolí, počítá se opět se čtyřmi koly – dvě v 1.polovině roku 2022, 3. a 4. kolo na podzim 2022. Zájemci o pořádání prvních dvou kol se mohou hlásit V. Matušovi na e-mail akcebadminton@seznam.cz.
Vhodné termíny pro pořádání :
19. a 20.3.
23. a 24.4.
14. a 15.5.
11. a 12.6.
18. a 19.6.
Vladimír Matuš, STK SmBaS