Informace – družstva dospělých – 2. a 3. liga

Informace oblastní STK

Upozorňuji na blížící se termín pro podání přihlášek družstev dospělých do 2. resp. 3. ligy, což jest 15.09.2021. Do tohoto data je potřeba zaslat (byť neformální) závaznou přihlášku do soutěže a doklad o zaplacení startovného (3 500 Kč/družstvo, 3 000 Kč/družstvo klubu, který hraje i soutěž družstev mládeže). Týmy, které měly zaplacené startovné za družstva na minulou sezónu, nechť zašlou potvrzení o této loňské platbě (někteří tak již učinili).

Přihlášky a potvrzení o zaplaceném startovném zasílejte na e-mail jedza@centrum.cz.

Soupisky družstev je pak potřeba zaslat na stejnou adresu do 30.09.2021. Při sestavování soupisky družstva, prosím, použijte žebříček k 09.09.2021, viz https://czechbadminton.cz/zebricky-stazeni, a pro soupisku použijte formulář uvedený na odkazu https://www.smbas.net/dokumenty-a-archiv-vysledku/

 

Petr Jedzok