Evropský týden sportu 2017 – výzva

Přihlaste sportovní akce, které organizujete, pod tento projekt a staňte se tak součástí evropského hnutí za pohybovou aktivitu všech věkových skupin napříč Starým kontinentem. 
Spolu s Evropskou komisí, která je iniciátorem projektu, připravujeme materiální podporu přihlášených akcí. 
Více informací o projektu, možnostech nefinanční spolupráce i systém přihlášek najdete níže v přílohách. 

EWoS_Hlavní_výzva_příloha_motivace

EWoS_2017_výzva_sportovní_instituce