Doškolení/seminář pro trenéry badmintonu

Lektorská rada Českého badmintonového svazu pořádá doškolení/seminář pro trenéry badmintonu v roce 2015.
Doškolení je určeno trenérům s propadající kvalifikací III. a vyšších tříd, kteří potřebují třídu prodloužit. Ostatní zájemci vítáni.

Podrobnosti jsou uvedeny v pozvánce.