Můj Klub 2023 – Pohyb a zdraví

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj Klub 2023 – Pohyb a zdraví. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 14 let. Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže…

Dotační program z rozpočtu MSK – „Vrcholový sport“

Podmínky vyhlášeného dotačního programu „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019“ a vzor formuláře žádosti. Veškeré dokumenty (včetně návrhu smlouvy, formulářů k vyúčtování) naleznete opět tradičně na webu kraje https://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_sport.html . Lhůta pro přijímání žádostí je stanovena na 2. 1. 2019  – 8. 1. 2019. Podmínky_dotačního_programu Vzor_formuláře_elektronického_podání

Zápis, usnesení a doplňující informace z Valné hromady 2018

Zápis z VH SmBaS a Usnesení VH SmBaS a Doplňující informace k usnesení 2018 Doplňující informace k usnesení z Valné hromady SmBaS konané 11.6.2018 v Ostravě Na základě konzultace s STK ČBaS podáváme následující doplňující informaci k bodu č. 15 „Usnesení z Valné hromady SmBaS“. Valná hromada nemůže měnit platný soutěžní řád (v tomto případě čl.…