Informace o zápisu do Rejstříku MŠMT

Informace z Českého badmintonový svazu
Informace o zápisu do Rejstříku MŠMT
Rádi bychom informovali všechny kluby, že nás Ministerstvo školství a tělovýchovy vyzvalo k doplnění Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení.
V aktualizaci po nás požadují rodná čísla dle novely  zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění účinném od 31. 7. 2019 http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-podpore-sportu
Vyzvalo nás tak v souvislosti s žádostí ČBaS o dotace a byli jsme upozorněni i na následující skutečnost:
TJ/SK respektive oddíly/kluby, které žádají nebo chtějí žádat o dotace MŠMT by měly do rejstříku provést VLASTNÍ zápis včetně rodného čísla.
Podle znění zákona platného do 31. července 2019 byl přípustný zápis do Rejstříku jak prostřednictvím sdružující
sportovní organizace (svazu), tedy Cizí zápis, tak i zápis údajů o sportovní organizaci a jí evidovaných sportovcích
a trenérech, který sportovní organizace provedla sama o sobě, tedy Vlastní zápis. Po novele zákona viz. výše je přípustný
pouze Vlastní zápis.
To znamená, že by se dle návodu v manuálu měly TJ/SK resp. oddíly/kluby v Rejstříku zaregistrovat a zapsat vlastní sportovce a trenéry. Doporučujeme tedy všem klubům pročíst Manuál na stránkách Rejstříku
https://rejstriksportu.msmt.cz/, který je zde pravidelně aktualizován.
V tuto chvíli ČBaS upravuje vlastní zápis, což znamená –  zapsalo všechny sportovce a trenéry s českým občanstvím a rodným číslem nebo s cizím občanství a adresou pobytu na území ČR, které nám kluby odevzdaly v ČZ ke konci roku 2019 nebo doplnili během března 2020.

V současné době tedy platí, že ČBaS i TJ/SK resp. oddíly/kluby žádající o dotace musí mít v rejstříku vlastní zápis.
ČBaS tedy i v letošním roce bude sbírat členskou základnu s údaji dle požadavků MŠMT – tato tabulka,  včetně členů s ukončenou aktivitou z loňské ČZ (2019).
V případě nejasností se obracejte na email registrace@czechbadminton.cznebo přímo na Helpdesk ne stránkách rejstříku.