Propozice na GPC dospělých – Olomouc 22. 9. 2018

21.9.2018

Propozice na GPC dospělých – Olomouc 22. 9. 2018.

Turnaj online zde.

Propozice na GPC U 15 (otevřený) – Přerov 22. 9. 2018

21.9.2018

Propozice na GPC U 15 (otevřený) – Přerov 22. 9. 2018.

Online zde.

Badminton Tournament Planner

20.9.2018
Licence Badminton Tournament Planner (BTP)
SmBaS vlastní jednu licenci BTP pro pořádání turnajů a tuto licenci zapůjčuje pořadatelům uvedených turnajů skrze osobu vrchního rozhodčího nebo ředitele turnaje. Správcem licence je STK SmBaS. STK SmBaS zapůjčuje licenci na turnaje GPC+, GPC a GPD těm pořadatelům, kteří nemají licenci vlastní.  Licence se zapůjčuje za následujících podmínek:
– KR poskytne licenci BTP v týdnu pořádání turnaje na žádost vrchního rozhodčího nebo ředitele turnaje (e-mailem na bkomegaolomouc@gmail.com).
– Pořadatelé a vrchní rozhodčí jsou oprávněni licenci BTP použít pouze a výhradně pro konkrétní turnaj, pro nějž byla licence poskytnuta.
– Zveřejnění turnaje na internetu skrze BTP je možné nejdříve od okamžiku poskytnutí licence.
– Po ukončení turnaje a odeslání výsledků nesmí pořadatel ani vrchní rozhodčí, kterým byla licence poskytnuta, tuto licenci nadále používat. Za ukončení turnaje se pro účely tohoto ustanovení považuje nedělní půlnoc po odehrání turnaje. Veškeré další použití licence po tomto turnaji se považuje za porušení licenčních ustanovení a má za následek uplatnění veškerých případných sankcí z neautorizovaného použití vůči osobě, která toto ustanovení porušila.
Povinnosti pořadatele v souvislosti s používáním BTP
– Pořadatel a vrchní rozhodčí jsou povinni se dohodnout, na čím počítači bude BTP nainstalován a provozován během přípravy a průběhu turnaje.
– Za přípravu (načtení hráčů, klubů/oddílů, vytvoření disciplín, vytvoření pavouků, publikace na internetu, atp.) a losování turnaje s pomocí BTP je zodpovědný vrchní rozhodčí.
– Před začátkem turnaje je vrchní rozhodčí povinen zajistit zveřejnění turnaje na webu tournamentsoftware.com a ideálně také zveřejnit odkaz na webu www.smbas.net.
– Pořadatel je povinen zajistit v průběhu turnaje připojení na internet pro počítač, na němž je BTP nainstalován a z něhož je turnaj řízen. Vrchní rozhodčí je povinen zveřejnit los na internetu bezprostředně po rozlosování. Vrchní rozhodčí ve spolupráci s pořadatelem jsou povinni průběžně zveřejňovat výsledky na internetu.
– Za zveřejnění na internetu se pro účely výše uvedených ustanovení považuje zveřejnění na internetových stránkách www.tournamentsoftware.com prostřednictvím BTP.
– O případných výjimkách z výše uvedených ustanovení rozhoduje STK SmBaS.
Návod, jak postupovat při organizaci turnaje pomocí BTP a také generování výsledků turnaje po jeho skončení, lze nalézt na stránkách ČBaS:
https://czechbadminton.cz/rozhodci (soubor TP Návod k použití)

Propozice na GPC a GPD dospělých – Olomouc 6.10.2018

19.9.2018

Propozice na GPC a GPD dospělých – Olomouc 6.10.2018.

Propozice – Klimkovický Plácal 2018 – GPE/50 U11 – Klimkovice 28.9.2018

17.9.2018

Propozice – Klimkovický Plácal 2018 – GPE/50 U11 – Klimkovice 28.9.2018.

Investiční dotace pro SK a TJ

13.9.2018
MŠMT uveřejnilo na svých stránkách Výzvu k podávání žádostí v rámci Podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-1
„MŠMT vyhlašuje Výzvu V3 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.“
Jedná se o výzvu určenou pouze pro SK a TJ

Propozice – Karviná Open U19 – 15.9.2018

13.9.2018

Propozice – Karviná Open U19 – 15.9.2018.

Propozice – družstva žáků – Vendryně 29.9.2018

13.9.2018

Propozice – družstva žáků – Vendryně 29. 9. 2018.

definitivní TK pro sezónu 2018-2019

5.9.2018

TK pro sezónu 2018 – 2019

Uvolnil termín GPC U13 postupový 13. nebo 14.4. 2019! O pořadatelství se hlaste J. Tobolovi.

TK v PDF formátu. (aktualizace 5.9.2018 – doplněn turnaj C ot. U19 v Karviné 15.9.2018, po otevření souboru stlačte F5 pro obnovení)

TK v XLS formátu (Excel) – 2. polovina roku 2018, 1. polovina roku 2019.

Pořadatel je povinen zveřejnit propozice na stránkách SmBaS a nejlépe 
také ČBaS nejpozději týden před konáním turnaje. Pokuta za pozdní 
zaslání propozic je ve výši 500,-Kč 

Dále upozorňujeme, že každý pořadatel turnaje GP je povinen zajistit 
vrchního rozhodčího  s licencí ČBaS. Nedodržením tohoto ustanovení bude 
pořadateli udělena pokuta 500,-Kč a nezapočítaní výsledků do celkového 
žebříčku ČBaS. 

Propozice na GPD dospělých SC Fajne Ostrava 15.9.2018

30.8.2018

Propozice na GPD dospělých SC Fajne Ostrava 15.9.2018