Rozpis 2. a 3. ligy dospělých

17.10.2019

Rozpis 2. a 3. ligy dospělých

Výsledky 3. kola družstev žáků

16.10.2019

Výsledky 3. kola družstev žáků.

Další kolo se hraje v sobotu v Orlové v hale gymnázia od 8.30.

Přezůvky nutné (i pro doprovod) – v hale je nový povrch.

Propozice na GPC U13 – Badminton Akademie Olomouc – 2.11.2019

15.10.2019

Propozice na GPC U13 – Badminton Akademie Olomouc – 2.11.2019

Propozice na Klimkovického plácala 2019 – Klimkovice 28.10.2019

15.10.2019

Propozice na Klimkovického plácala 2019 – Klimkovice 28.10.2019.

Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2020

10.10.2019

Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2020. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/. Odkaz na přihlášku bude umístěn na webu České unie sportu www.cuscz.cz v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz. Přihláška bude aktivní až od 1. 11. 2019!

Přihlášení do projektu pro rok 2020 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019. Před vlastním sestavením kalendáře budou všechny obdržené přihlášky, v členění dle okresů, zaslány na příslušné Okresní sdružení ČUS k doporučení, event. k doplnění chybějících charakteristik navrhovaných akcí. Následně bude, ve spolupráci a podle zájmu partnerů a podporovatelů projektu, na ČUS sestaven kalendář akcí.

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.
1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;
2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;
5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
8) termín konání akcí je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS. S organizátory vybraných akcí budou uzavírány smlouvy a budou domluveny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů projektu.

Propozice na GPC+ U17 OP – Opava Boreček

10.10.2019

Propozice na GPC+ U17 OP – Opava Boreček.

Propozice na Dětský badmintonový turnaj – Opava Boreček – 27.10.2019

10.10.2019

Propozice na Dětský badmintonový turnaj – Opava Boreček – 27.10.2019.

Propozice na MČR U17 – Klimkovice – 2.-3.11.2019

8.10.2019

Propozice na MČR U17 – Klimkovice – 2.-3.11.2019

Přihláška na MČR.

Leták MČR.

Propozice na Dětský turnaj O Pohár Rytíře Vítka pro kategorie U9,U11,U13 ,U15 a U15+ – 20.10.2019 Ostrava – Ridera

7.10.2019

Propozice na Dětský turnaj O Pohár Rytíře Vítka pro kategorie U9,U11,U13 ,U15 a U15+ – 20.10.2019 Ostrava – Ridera.

Plakát turnaje.

odkaz na stránky: https://chance-cup.cz/

facebook: https://www.facebook.com/BO-Chance-Ridera-Sport-Team-Turnaj-o-poh%C3%A1r-Ryt%C3%AD%C5%99e-V%C3%ADtka-354742895076714/

Zveřejnění seznamu zakázaných látek na rok 2020

4.10.2019
Zveřejnění seznamu zakázaných látek na rok 2020
WADA_Prohibited_List_2020
WADA_-_Summary_of_Modifications_from_2019_Prohibited_List