Jarní online trenérské semináře (prodloužení tr. licencí)

13.4.2021

Jarní online trenérské semináře (prodloužení tr. licencí)

Témata seminářů jsou zvolena tak, aby pomohla trenérům a jejich hráčům (nejen) v době postupného návratu do plné sportovní přípravy.

Odkazy na online semináře.

Olympijské festivaly – Exkluzivní nabídka olympijského oblečení značky ALPINE PRO

13.4.2021

Na základě prezentace a účasti badmintonu na Olympijském festivalu 2021 jsme byli ČOV osloveni s exklusivní nabídkou Olympijského oblečení ALPINE PRO.

ČOV ve spolupráci s jejich dlouholetým partnerem ALPINE PRO vytvořili speciální nabídku pro sportovní svazy, za opravdu výhodných podmínek, kdy jsou ceny až o 60% nižší než v obchodech. Výbornou zprávou je, že nabídku můžeme postoupit i našim klubům/oddílům. Dalším benefitem je možnost potisku oblečení logem klubu/oddílu, který je již zahrnutý v ceně.

Nabízíme klubům možnost objednání a zakoupení Olympijského oblečení. V nabídce je: dámské i pánské triko, mikina, bunda, batůžek na šňůrky, nákrčník a kšiltovka, vše z olympijské kolekce speciálně připravené pro účely Olympijských festivalů. Klub si může vybrat i jednotlivé položky s potiskem/nebo bez.

Ceny i celou kolekci si můžete prohlédnout v příloze, kde najdete plno užitečných informací, tak abychom předešli nejčastějším dotazům.

Pokud nabídka některý z klubů zaujme, prosím o zaslání objednávky a potřebných údajů co nejdříve. Termín pro objednání platí do 23. dubna 2021.

Svaz objednávky zkompletuje a zašle společnosti ALPINE PRO, protože nemohou z administrativních a kapacitních důvodů vyřizovat objednávky klubů jednotlivě. Svaz bude fungovat pouze jako administrativní zprostředkovatel.

Níže jsou odkazy na formulář objednávky, kterou v případě zájmu klub vyplní a zašle na:

Kontaktní mail: sladka@czechbadminton.cz

Mob: 775 661 313

 

Dodávka i fakturace pak proběhne přímo na kontakty uvedené v objednávce.

Nabídka oblečení.

Objednávkový formulář.

Aktuální informace STK ČBaS k turnajovému roku 2021

29.3.2021

Aktuální informace STK ČBaS k turnajovému roku 2021.

Informace o nutnosti zrušení MČR v minibadmintonu 2021, přeložení MČR dospělých 2021 a vývoji situace v rámci extraligy a 1. ligy 2021.

Povinnost testování zaměstnanců na Covid-19 ve svazech a TJ/SK

25.3.2021
Rozhodnutím vlády z 22. 3. 2021 je s účinností od 6. 4. 2021 rozšířena povinnost testování zaměstnanců (pracovní poměr, DPP, DPČ) na neziskové organizace včetně spolků a pobočných spolků. POZOR za zaměstnance jsou považovány i další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovně právní, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (např. OSVČ, funkcionáři). 
Svazy a TJ/SK se zaměstnanci tak mají povinnost zajistit dostupnost testů pro své zaměstnance (na odborném pracovišti nebo samotestovací sady), a od 6. 4. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem. Celé znění opatření ministerstva zdravotnictví naleznete na https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-nestatnich-neziskovych-organizaci.pdf
Testovat se nemusí :
– zaměstnanci pracující formou home office a nedostavující se na pracoviště (testováni musí být tehdy, vznikne-li potřeba, aby se na pracoviště dostavili),
– osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem testu na covid-19 před méně než 90 dny, a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19,
– osoby s certifikátem MZDR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od druhé dávky (resp. u jednodávkových vakcín od první dávky) uplynulo nejméně 14 dnů a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19.
Doporučujeme:
– informovat zaměstnance o tom, že je třeba, aby se testovali (informace musí být zaměstnancům podána do 30.3.2021), např. e-mailem
– zajistit testování od poskytovatele zdravotních služeb (odběrová místa) nebo zajistit testy, které lze použít laickou osobou a testovat na pracovišti 
– národním svazům do naplnění kapacity využít odběrové testovací místo pro sportovce, na Strahově, na rohu Spartakiádního stadionu u VOŠ ČUS, kontakt: covid@centrumlab.cz
– vydat vnitřní předpis s organizačními informacemi a pokyny pro zaměstnance (který den v týdnu se bude testovat, jakým způsobem atd.) 
– vést evidenci testování zaměstnanců (minimálně v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, datum a výsledek testu)
– uschovat si doklady (objednávky, faktury) o nákupu testů, ochranných pomůcek (respirátory, rukavice, dezinfekce)
Ministerstvo zdravotnictví také sjednotilo pravidla pro samotestování pro zaměstnance a OSVČ. Jedná se o povinnost vést evidenci testování a postup při pozitivním výsledku testu – viz https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnancu-a-OSVC-s-ucinnosti-od-28-3-2021.pdf
Přehled nejčastějších dotazů včetně odpovědí přináší např. web Hospodářské komory ČR – viz https://www.komora.cz/testovani-na-koronavirus-ve-firmach-2/

Online školení k upgradu IS webu

2.2.2021

Online školení k upgradu IS webu

Školení je určeno pro správce klubů, pořadatele turnajů, rozhodčí a oblastní STK.
Jako podklad pro školení bude sloužit Manuál k upgradu IS webu.
Přihlásit na školení ze můžete zde:

Nové logo Czech Badminton (Český badmintonový svaz)

21.1.2021
V lednu proběhla tisková konference, kde byla představena nová identita Českého badmintonového svazu.
Obsahem nové identity je i logo, které nahrazuje doposud používané kulaté s textem po obvodu. V souvislosti s tím odkazujeme nejpoužívanější formáty loga (PNG, JPG).
Pokud budete vytvářet nové dokumenty např. propozice k turnajům, prosím začněte používat logo nové. Změnu proveďte i na vašich webových stránkách.
Logo můžete kombinovat s jiným logem, v příloze je uvedený příklad s UniCredit Bank – příloha „BAD_Logo_a_klub_oddil.pdf“.
Máme pro vás připravený i logo manuál, který je k zaslání na vyžádání na ČBaS.

Výzva k pořádání neobsazených GPA a MČR U13

21.1.2021

Výzva STK ČBaS:

Není pořadatel na případné GPA U13 v termínu 27.2.-28.2.2021 a dále vypadl pořadatel přeloženého MČR U13 z roku 2020 (13.-14.3.2021).

Termín žádosti o pořadatelství dáváme do středy 27.1.2021. Případný zájemce nechť napíše na email STK (stk@czechbadminton.cz)

Výzva k podání přihlášek na MČR mládeže 2021

12.1.2021

Výzva k podání přihlášek na MČR mládeže 2021.

Nové kolo žádostí o přidělení Sportovních středisek – do 7.1.2021

4.1.2021
Nové kolo podávání žádostí o zřízení Sportovních středisek končí ve čtvrtek 7.1. 2021.
Podrobnosti jsou uvedeny v této zprávě.

Program Podpora sportu MSK 2021

31.12.2020

Program Podpora sportu MSK 2021.

Výzva Provoz a údržba 2021 – prezentace z on-line semináře

9.12.2020

Výzva Provoz a údržba 2021 – prezentace z on-line semináře.

Nové kolo podávání žádostí o přidělení Sportovních středisek

7.12.2020

Vyzýváme současné i nové zájemce k podání Žádosti o přidělení SpS, kterou zasílejte nejpozději do 7. 1. 2021 na adresu tmk@czechbadminton.cz

Nutno zdůraznit, že současná Sportovní střediska, jejichž statut platí od 1. října do 31. prosince 2020, se v případně zájmu musí nového kola podávání žádostí také zúčastnit.

Potřebné dokumenty:

  • Výzva klubům/oddílům k podání žádostí o přidělení Sportovního střediska
  • Metodika přípravy hráčů a hráček ve věku do 15 let (zejména pro SpS)
  • Žádost o přidělení SpS

Zároveň jsme pro zájemce připravili instruktážní video, které vyplnění žádostí usnadní. Video naleznete pod tímto odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=s8Ce17Apv5M&feature=youtu.be

Podrobnější informace naleznete v článku na webu ČBaS – odkaz zde.

Přesto dále upozorňujeme na možnost zasílání dotazů a připomínek opět na adresu: tmk@czechbadminton.cz

Případně telefonicky kontaktujte přímo koordinátorky Sportovních středisek Mgr. Markétu Osičkovou (723 138 382) či Mgr. Kateřinu Hejdrychovou (733 552 641)

 

Nové investiční programy

7.12.2020

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila nové investiční programy.

COVID – výkladové stanovisko pro sportování od 3.12.2020

2.12.2020

COVID – výkladové stanovisko pro sportování od 3.12.2020.

Zpravodaj ČUS 9/2020

30.11.2020

Aktuální Zpravodaj si můžete stáhnout na webu: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html

OBSAH Zpravodaje ČUS 9/2020

 

   3  Aktivity ČUS k opětovnému obnovení sportovní činnosti i aktuálním dotačním výzvám

4  Covid-19 a sport: Aktuální informace na webu ČUS
5  ČUS o návratu dětí na tréninky: Ať se zvýší počet osob na třicet!
6  Národní sportovní agentura vypsala výzvu „Provoz a údržba 2021“
8  Územní pracoviště ČUS pomohla více než třem tisícům sportovních subjektů při administraci dotační výzvy „Můj klub 2021“
10  Poradna: Povinnost zápisu spolku do evidence údajů o skutečných majitelích
11  ČUS Sportuj s námi 2021: organizátoři přihlásili 600 akcí
12  Půl miliardy v programu Covid-sport II na pomoc profesionálnímu sportu
13  Festival Sport film Liberec také letos nabídl atraktivní snímky
14  Světová antidopingová agentura opět odložila sympózium 2021

Zpravodaj ČUS č. 8/2020

2.11.2020

Aktuální Zpravodaj si můžete stáhnout na webu: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html

OBSAH Zpravodaje ČUS 8/2020

3 O důležitých bodech říjnové schůze VV ČUS se hlasovalo prostřednictvím per rollam
Covid-19 a sport: Aktuální informace na webu ČUS
4 Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu Můj klub 2021
Česká unie sportu pomůže sportovním klubům s administrací žádosti Můj klub 2021
5 Půl miliardy korun pro profesionální kluby a pořadatele sportovních akcí
Ivo Kaderka se stal prezidentem evropského tenisu
6 Výzva SK Hamr adresovaná předsedovi České unie sportu
7 ČUS je v kontaktu se sportovními kluby a podporuje dotační projekt Kabina
8 Projekt ČUS Sportuj s námi se uskuteční také v roce 2021 – poslední přihlášky do 8. listopadu
10 Miroslav Jansta ostře v deníku Sport o Kejvalovi: Lže a manipuluje!
14 V Praze na Strahově bylo otevřeno speciální odběrové místo pro testování sportovců na Covid-19
15 Vzpoura žen. Soutěž Díky, trenére zná finálovou osmičku
16 Poradna: Doporučené postupy pro svazy, TJ a sportovní kluby při nemožnosti konání valné hromady spolku
19 Netrestáme, ale hledáme pro sportovce optimální řešení
21 Plavecká soutěž měst přilákala 4500 účastníků – radoval se Beroun, Zlín a Kopřivnice

Covid – Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 28. 10. 2020

29.10.2020

Covid – Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 28. 10. 2020.

Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu

22.10.2020

Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu (PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO)

Česká unie sportu postupně mapuje a bude přinášet informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší hospodářskou činností.

Přinášíme stručný přehled aktuálních informací o možných podporách, úlevách a podpůrných opatření a možnostech jejich využití pro sportovních subjekty. Situace se stále vyvíjí. Informace průběžně aktualizujeme a zveřejňujeme až v okamžiku, kdy jsou potvrzené, nikoliv ve fázi, kdy jsou teprve zamýšlené či komentované v médiích.

Odkaz na PDF dokument.

Propozice – MČR v minibadmintonu – 14. – 15. 11. 2020 – Vitality – Vendryně

20.10.2020

Propozice – MČR v minibadmintonu – 14. – 15. 11. 2020 – Vitality – Vendryně.

Zrušení termínu prvního kola 2. a 3. ligy dospělých

20.10.2020

Na základě usnesení vlády č. 1021 ze dne 12.10.2020 se ruší I. kolo
druhé a třetí ligy smíšených družstev badmintonu, které mělo proběhnout
24.10.2020 v Kopřivnici.