Zápis a usnesení z Valné hromady SmBaS – 1. 6. 2020

1.6.2020

Zápis a usnesení z Valné hromady SmBaS – 1. 6. 2020.

Informace z ČUS – Dopis předsedy NSA

26.5.2020

ČUS pokračuje v kooperaci s Národní sportovní agenturou, která připravuje dotační programy na rok 2021 a také mimořádnou dotaci (Covid) na rok 2020.

V této souvislosti bude nutné, aby každý žadatel o dotaci byl připraven, tzn. měl pro žádost v pořádku potřebnou dokumentaci, především ve veřejném (spolkovém) rejstříku. V rámci poradenství klubům vyškolí NSA pro tento účel konzultanty, mimo jiné i pracovníky střešních sportovních organizací, včetně ČUS. NSA požádala ČUS o distribuci potřebných informací do základních článků – sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

Níže přikládáme informační dopis předsedy Národní sportovní agentury, adresovaný sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, ve kterém vedle informací především vyzývá ke kontrole povinností sportovních organizacích ve spolkovém rejstříku (www.justice.cz), a sděluje dostupnost kontaktů pro konzultační podporu klubům v této záležitosti.

Průvodní dopis

Příloha k průvodnímu dopisu

 

Propozice – Dětský turnaj O Pohár Rytíře Vítka – Ostrava, Ridera, 30.5.2020

21.5.2020

Propozice – Dětský turnaj O Pohár Rytíře Vítka  pro kategorie U10,U12,U14 a U15+ Ostrava, Ridera, 30.5.2020.

Odkaz na stránky turnaje: https://bochance.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/BO-Chance-Ridera-Sport-Team-Turnaj-o-poh%C3%A1r-Ryt%C3%AD%C5%99e-V%C3%ADtka-354742895076714/

Pozvánka na valnou hromadu SmBaS – 1. června 2020

15.5.2020

Pozvánka na valnou hromadu SmBaS – 1. června 2020.

Výzva TOP 20

11.5.2020

V letošním roce odsouhlasil VV opět rozdělení prostředků mezi 20 nejlepších oddílů a klubů – TOP 20.
Podmínky a pravidla zůstávají stejná jako v loňském roce, detailní popis výzvy + tabulky k vyplnění najdete v příloze.
Termín pro zasílání žádostí je do 21. června 2020 na email registrace@czechbadminton.cz a v kopii na tmk@czechbadminton.cz

Nezapomeňte v přiložené tabulce pro TOP 20 upravit rok na 2019!

priloha_c.1ab_systemu_pece_o_talentovanou_mladez_oddily_a_kluby_0.xls

vyzva_vv_cbas_pro_oddily_kluby_2020.pdf

 

 

Herní camp Přerov – 13. – 17. 7. 2020

7.5.2020

Propozice herního campu.

Přihláška na herní camp.

Prohlášení o zdravotním stavu.

Možnost finanční podpory

6.5.2020

Určeno: předsedové a sekretáři NSS

Vážení sportovní přátelé,

možnost finanční podpory spolků provozujících sportovní zařízení, které mají hospodářské ztráty způsobené uzavřením sportovišť, dostává reálnější obrysy.
Ztráty na tržbách, které vznikly v důsledků preventivních opatření vlády proti šíření koronaviru, bezprostředně ohrožují existenci a majetek řady sportovních klubů.
ČUS v součinnosti s NSA a s podporou České obce sokolské vyzvala 17. již května předsedu vlády, aby se podobně jako ministerstvo kultury, zasadil o pomoc provozovatelům zařízení.
https://www.cuscz.cz/media/tiskove-zpravy/cus-pozadala-premiera-o-podporu-provozovatelu-sportovist-ve-vysi-1-miliardy-korun.html

Vláda poté minulý týden schválila návrh zákona, kterým bude pomoc umožněna prostřednictvím Národní sportovní agentury, která návrh zákona připravila.
Poslanecká sněmovna dnes odpoledne tento návrh projednává.
V příloze připojujeme tiskovou zprávu, kterou ke schvalování návrhu zákona vydala Česká unie sportu 1. května.

Informujeme Vás proto, abyste upozornili své členské subjekty, aby sledovaly oficiální informace a byly připraveny včas reagovat na dotační výzvy, které pravděpodobně NSA vypíše v případě schválení státní podpory.
O její možné podobě budu tento týden jednat společně se starostkou ČOS H. Moučkovou a předsedou SSS ČR Z. Ertlem s předsedou NSA M. Hniličkou.
ČUS bude své členy o situaci nadále průběžně informovat.

Se sportovním pozdravem

Miroslav Jansta
předseda ČUS

Příloha – Tisková zpráva ČUS Tisková_zpráva_1.5.2020

Rozhodnutí STK dospělých SmBaS

21.4.2020

Rozhodnutí STK dospělých SmBaS

V návaznosti na rozhodnutí ČBaS jsou soutěže družstev dospělých SmBaS, tj. 2. a 3. liga, ukončeny. Nebudou vyhlášeni vítězové obou lig, postupující ani sestupující. Složení obou soutěží zůstává pro příští sezónu shodný, přičemž o formátu soutěží bude rozhodnuto na základě počtu přihlášených družstev.


– Všechny turnaje jednotlivců dospělých pořádané SmBaS v termínech do 2.7.2020 jsou bez náhrady zrušeny.

Informace o zápisu do Rejstříku MŠMT

9.4.2020
Informace z Českého badmintonový svazu
Informace o zápisu do Rejstříku MŠMT
Rádi bychom informovali všechny kluby, že nás Ministerstvo školství a tělovýchovy vyzvalo k doplnění Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení.
V aktualizaci po nás požadují rodná čísla dle novely  zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění účinném od 31. 7. 2019 http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-podpore-sportu
Vyzvalo nás tak v souvislosti s žádostí ČBaS o dotace a byli jsme upozorněni i na následující skutečnost:
TJ/SK respektive oddíly/kluby, které žádají nebo chtějí žádat o dotace MŠMT by měly do rejstříku provést VLASTNÍ zápis včetně rodného čísla.
Podle znění zákona platného do 31. července 2019 byl přípustný zápis do Rejstříku jak prostřednictvím sdružující
sportovní organizace (svazu), tedy Cizí zápis, tak i zápis údajů o sportovní organizaci a jí evidovaných sportovcích
a trenérech, který sportovní organizace provedla sama o sobě, tedy Vlastní zápis. Po novele zákona viz. výše je přípustný
pouze Vlastní zápis.
To znamená, že by se dle návodu v manuálu měly TJ/SK resp. oddíly/kluby v Rejstříku zaregistrovat a zapsat vlastní sportovce a trenéry. Doporučujeme tedy všem klubům pročíst Manuál na stránkách Rejstříku
https://rejstriksportu.msmt.cz/, který je zde pravidelně aktualizován.
V tuto chvíli ČBaS upravuje vlastní zápis, což znamená –  zapsalo všechny sportovce a trenéry s českým občanstvím a rodným číslem nebo s cizím občanství a adresou pobytu na území ČR, které nám kluby odevzdaly v ČZ ke konci roku 2019 nebo doplnili během března 2020.

V současné době tedy platí, že ČBaS i TJ/SK resp. oddíly/kluby žádající o dotace musí mít v rejstříku vlastní zápis.
ČBaS tedy i v letošním roce bude sbírat členskou základnu s údaji dle požadavků MŠMT – tato tabulka,  včetně členů s ukončenou aktivitou z loňské ČZ (2019).
V případě nejasností se obracejte na email registrace@czechbadminton.cznebo přímo na Helpdesk ne stránkách rejstříku.

Oznámení o ukončení všech soutěží jednotlivců mládeže a juniorů

3.4.2020

Oznámení o ukončení všech soutěží jednotlivců mládeže a juniorů v naši oblasti k datu 2.7.2020. Družstva žáků budou pokračovat až po prázdninách, pokud nám to situace dovolí. Platí zatím tabulka po prvním kole.

Rozhodnuti STK mládeže SmBaS.

Další informace na webu czechbadminton.cz.

Oznámení ČBaS k aktuální situaci

2.4.2020

Oznámení ČBaS k aktuální situaci je zveřejněno na webových stránkách svazu.

Všechny domácí turnaje do 7. června jsou zrušeny. Více pod odkazem.

 

Zpravodaj ČUS č. 3/2020

30.3.2020

Zpravodaj ČUS č. 3/2020

Aktuální Zpravodaj si můžete stáhnout na webu: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html

OBSAH Zpravodaje ČUS 3/2020

3    Březnové jednání VV ČUS bylo zrušeno, sekretariát ČUS v omezeném provozu
ČUS je v nouzovém režimu a očekává ztráty za více než 50 milionů korun
7    Odešla Dana Zátopková, skvělý člověk a legenda českého sportu
8    Anketa na téma: Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty v čase pandemie koronaviru
10  Poradna: Možnost uzavřít Dohodu o výkonu práce z domova
11  Akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se odkládá
12  30. výročí nové sportovní organizace nezávislé na státu a s autonomií sportovních svazů
13  Poradna: Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu
14  Omezení pohybu osob zastavilo i projekt ČUS Sportuj s námi
15  Krkonošskou 70 si letos nenechali ujít Blanka Paulů ani Ladislav Rygl
16  Postřehy předsedy ČUS na Twitteru: o koronaviru, Jágrovi i Spartě
17  Poradna: Nemožnost konání valné hromady spolku

Výkladová stanovistka ČUS (COVID-19 a sport)

16.3.2020

Na webových stránkách ČUS  naleznete aktuální informace k vyhlášeným krizovým opatřením ze strany Vlády ČR v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 i s výkladovým stanoviskem k některým nejasnostem týkajících se sportovního prostředí.

Upozorňujeme, že se však opatření a k nim vydané dokumenty mohou měnit. O změnách situace Vás budeme informovat.

Utlumení činnosti krajského pracoviště servisního centra sportu MS KO ČUS

16.3.2020

Na základě skutečností ve věci mimořádných událostí COVID-19 sdělujeme Vám tímto, že na základě rozhodnutí krajské rady MS KO ČUS jako zaměstnavatele bude v současné době utlumena činnost krajského pracoviště servisního centra sportu MS KO ČUS a to na dobu od 16.3.-31.3.2020. Činnost servisního centra sportu zabezpečí pracovníci (Vlček, Vysloužilová) z domova a to na základě uzavřené dohody o výkonu práce z domova.

Tzn. že pracovníci budou neustále k dispozici na telefonu, mailu a budou tímto způsobem řešit nezbytné provozní záležitosti spojené se zabezpečením servisní činnosti pro sportovní subjekty.

Pozastavení akcí SmBaS

12.3.2020

Na základě nařízení vlády ČR jsou veškeré akce pořádané SmBaS do odvolání pozastaveny. O případném zrušení nebo odkladu se rozhodne podle aktuálního vývoje.

Zrušení GPC Olomouc a odklad finálového kola 2. a 3. ligy

12.3.2020

V souvislosti s nejnovějším nařízením vlády a vyhlášením nouzového stavu
rušíme turnaj GP C GALVA Olomouc Open (14.3.2020) a 4. finálové kolo 2. a
3. ligy SmBaS (21.3.2020) se prozatím odkládá.
Za SmBaS Mgr. Jan Říha, Ph.D.

Propozice GPC dospělých Galva Olomouc Open 2020 – 14.3.2020

11.3.2020

Propozice GPC dospělých Galva Olomouc Open 2020 – Omega Olomouc 14. 3. 2020

 

Zrušení tréninků OTP!

10.3.2020

Vzhledem k uzavření základních, středních a vysokých škol došlo i k uzavření sportovní haly
SOU v Kopřivnici a z tohoto důvodů se nekoná od zítřka tj. středy 11.3.2020 pravidelný trénink OTP.

Jedná se  o mimořádné opatření a platí až do odvolání.

Děkujeme za pochopení této situace.

Luděk Židek

hlavní trenér OTP

Letní kondiční soustředění TJ Sokol Klimkovice – Žimrovice 4. – 12. 7. 2020

10.3.2020

Odkaz na stránky, kde si o připravovaném soustředění mohou přečíst a přihlásit je: https://soustredeni-leto-2020.webnode.cz/

Banner soustředění.

Propozice na dětský turnaj O Pohár Rytíře Vítka Ostrava Ridera 28.3.2020

9.3.2020

Propozice na dětský turnaj O Pohár Rytíře Vítka Ostrava Ridera 28.3.2020.

Web stránky turnaje.

FB stránky turnaje.