Pozvánka na Valnou hromadu SmBaS – 4. 6. 2024

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SmBaS
která se uskuteční dne 4.6.2024
v 16:00
v sídle OV ČSTV v Ostravě, Vítkovická 3083/1, bývalá budova ČSAD – ÚAN,
zasedací místnost, 6. patro

Účastníci:
VV SmBaS – Marek Švábík, Vladimír Matuš, Petr Jedzok
Zástupci oddílů Severomoravské badmintonové oblasti

Program:
1) Přivítání a zpráva z prezentace VH, volba pracovního představenstva, schválení jednacího řádu a
volebního řádu
2) Schválení programu valné hromady
3) Volba mandátové, návrhové a volební komise
4) Zpráva předsedy SmBaS o činnosti za uplynulé období
5) Zpráva o hospodaření za uplynulé období
6) Volba delegátů na Valnou hromadu ČBaS
7) Rozdělení turnajů v oblasti
8) projednání Rozpisu soutěží mládeže Severomoravského badmintonového svazu
9) Diskuse
10) Zpráva mandátové a volební komise
11) Zpráva návrhové komise a usnesení
12) Závěr
Pokud potřebujete program doplnit o další body, tak prosím do 1.6.2024 emailem na B.O.Chance@centrum.cz

Marek Švábík
Předseda SmBaS

Do termínu VH nezapomeňte na úhradu členského příspěvku pro rok 2024, viz Usnesení VH 2023 bod 15/.