Školení trenérů IV. tříd a Začni s badmintonem pro učitele

Školení trenérů IV. třídy – Dobrá 21. – 22. listopadu 2015 – informace zde.

Školení Začne s badmintonem pro učitele – Karviná 5. prosince 2015 – informace zde.