Informace před 2. ligovým kolem 2. a 3 ligy

Informace před 2. ligovým kolem 2. a 3 ligy

S podrobnými informacemi o mimořádném opatření vlády ve vztahu ke sportu se máte možnost seznámit zde:
https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html

Organizátoři ligy musí a budou kontrolovat doklad opravňující účastníky ke vstupu. Kdo doklad nedoloží, nebude do haly vpuštěn. Dále se každý účastník musí zapsat do archu zaznamenávajícího jméno, příjmení a telefonický kontakt, v hale pak udržovat doporučený odstup.

Nastane-li situace, že nějaké družstvo nebude moci k 2. ligovému kolu vůbec nastoupit, bude či budou utkání skrečována ve prospěch soupeře, ale vůči nestartujícímu družstvu nebude uplatněna žádná pořádková pokuta ani jiný postih.

za STK SMBaS, Petr Jedzok