Úprava ROZPISU MLÁDEŽE 2022

Důležitá informaci o úpravě ROZPISU SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE 2022:
Soutěže Grand Prix
I.Technická ustanovení
bod 16 (str. 16)
U turnajů řízených Oblastními svazy se stanovuje termín uzávěrky přihlášek jednotně na STŘEDU před termínem konání turnaje.

Tím, že byl upraven povinně termín přihlášek u dospělých na středu, je nutné z důvodu IS, upravit tuto povinnost i u mládeže a to s účinností od 1.10.2022.