Rozpis družstev žáků

Rozpis družstev žáků pro sezónu 2011/2012 První turnaj se koná v sobotu 29.10. v Orlové od 8:30 hodin. Upozorňujeme kluby na povinnost zaslat doklad (kopii) potvrzující uhrazení startovného za družstvo (viz. bod 6., Usnesení VH SmBaS 2011) příslušným STK. Družstvu, které nepředloží nebo nezašle doklad potvrzující zaplacení startovného, nebude umožněn…