Archív značky ‘valná hromada’

Zápis a usnesení z Valné hromady ze dne 7. června 2021

Čtvrtek, Červen 10th, 2021

Zápis a usnesení z Valné hromady ze dne 7. června 2021.

Zápis a usnesení z Valné hromady SmBaS – 1. 6. 2020

Pondělí, Červen 1st, 2020

Zápis a usnesení z Valné hromady SmBaS – 1. 6. 2020.

Pozvánka na valnou hromadu SmBaS – 1. června 2020

Pátek, Květen 15th, 2020

Pozvánka na valnou hromadu SmBaS – 1. června 2020.

Směrnice ČBaS o certifikaci míčů

Pondělí, Srpen 19th, 2019

Na základě požadavku na VH ČBaS zpracoval Směrnici o certifikaci míčů.

Směrnice je k dispozici na webu czechbadminton.cz v sekci Předpisů.

Zápis a usnesení z VH ze dne 10.6.2019

Středa, Červen 12th, 2019

Zápis a usnesení z VH ze dne 10.6.2019.

Pozvánka na Valnou hromadu SmBaS – 10. 6. 2019

Čtvrtek, Květen 9th, 2019

Pozvánka na Valnou hromadu SmBaS – 10. 6. 2019

Zápis, usnesení a doplňující informace z Valné hromady 2018

Čtvrtek, Červen 14th, 2018

Zápis z VH SmBaS a Usnesení VH SmBaS a Doplňující informace k usnesení 2018

Doplňující informace k usnesení z Valné hromady SmBaS konané 11.6.2018 v Ostravě

Na základě konzultace s STK ČBaS podáváme následující doplňující informaci k bodu č. 15 „Usnesení z Valné hromady SmBaS“.

Valná hromada nemůže měnit platný soutěžní řád (v tomto případě čl. 21 SŘ). V případě žádosti o výjimku ze Soutěžního řádu (článek 21), ohledně způsobilosti tělocvičen pro pořádání turnajů Grand Prix je nutno, aby v konkrétním případě podal klub vždy žádost na příslušnou STK s přesnou specifikací čeho se výjimka týká.

Návrh termínového kalendáře pro dnešní valnou hromadu

Pondělí, Červen 11th, 2018

Návrh termínového kalendáře pro dnešní valnou hromadu.

2. polovina 2018

1. polovina 2019

Pozvánka na Valnou hromadu SmBaS 2018

Čtvrtek, Květen 17th, 2018

Pozvánka na Valnou hromadu SmBaS 2018.

VALNÁ HROMADA SmBaS se uskuteční dne 11.6.2018 v sídle OV ČSTV v Ostravě, Vítkovická 3083/1, bývalá budova ČSAD – ÚAN, zasedací místnost, 6. patro v 15.30 hod.

Zápis a usnesení z Valné hromady SmBaS 2017

Neděle, Červen 18th, 2017

Zápis a usnesení z Valné hromady SmBaS 2017.

Návrh termínového kalendáře před VH

Pondělí, Červen 12th, 2017

Návrh termínového kalendáře před VH.

Připomínky a žádosti na VH.

Druhá polovina r. 2017

První polovina r. 2018

Pozvánka na Valnou hromadu 2017

Neděle, Květen 21st, 2017

Pozvánka na Valnou hromadu 2017.

Termín 12. června od 15.30.

Termínový kalendář pro sezónu 16-17

Úterý, Srpen 2nd, 2016

V Dokumentech je umístěna nový verze termínového kalendáře pro sezónu 16-17.

Zápis a usnesení VH SmBaS 2016

Pondělí, Červen 20th, 2016

Zápis a usnesení VH SmBaS 2016 najdete v sekci Dokumenty.

Upozornění:

VH ukládá všem oddílům SmBaS, které nemají družstva mládeže a dospělých, aby doložili zaplacení udržovacích poplatků za minulé období ve výši 800,00 Kč za rok 2015 do 30.6.2016. V případě, že oddíl toto nedoloží, bude hráčům příslušných oddílů zastavena činnost v rámci SmBaS.

Pozvánka na valnou hromadu 2016

Pondělí, Květen 16th, 2016

Pozvánka na valnou hromadu 2016.

POZVÁNKA

NA VALNOU HROMADU SmBaS

dne 13.6.2016

v sídle OV ČSTV v Ostravě, Vítkovická 3083/1, bývalá budova ČSAD – ÚAN, zasedací místnost, 6. patro

v 15.30 hod.

Program uveden v odkazu na prvním řádku.

Zápis a usnesení z valné hromady 2015

Pátek, Srpen 21st, 2015

Zápis a usnesení z valné hromady 2015 ze dne 4. 6. 2015.
Aktualizovaný (21. 8. 2015) termínový kalendář pro sezónu 2015 – 2016 je uložen v dokumentech.

Pozvánka na valnou hromadu SmBaS

Pátek, Květen 29th, 2015

Pozvánka na valnou hromadu SmBaS – 4. června 2015 od 15 hod.

Valná hromada 2014

Pátek, Červen 13th, 2014

V pondělí 2.6. 2014 se konala valná hromada SmBas:

Valná hromada SmBaS

Neděle, Září 8th, 2013

V pondělí 2.9. se konala Valná hromada SmBaS:

Zápis z VH
Usnesení z VH

+ závazné pokyny STK

Pozvánka na Valnou hromadu SmBaS

Pátek, Srpen 30th, 2013

Valná hromada SmBaS se koná v pondělí 2.9. od 15:30 hodin v Ostravě.

Více informací naleznete v pozvánce.