Pozvánka na online seminář na téma MŮJ KLUB 2022 a jiné dotační výzvy

Pozvánka na online seminář na téma MŮJ KLUB 2022 a jiné dotační výzvy Na základě zveřejněné výzvy od NSA – Můj Klub 2022, připravil pan Tomáš Masár pro kluby online seminář na téma vypsaných nebo připravovaných dotačních výzev. Cílem semináře je seznámit zástupce klubů a oddílů se změnami v žádostech o dotace…

Vyhlášený dotační program – Podpora významných sportovních akcí na rok 2021

Vyhlášený dotační program – Podpora významných sportovních akcí na rok 2021 Podmínky dotačního programu. Veškeré dokumenty jsou opět na webu kraje pod odkazem: https://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_sport.html Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 1. 12. 2020 do 8. 12. 2020. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické (do 14:30 hod.) a listinné podobě…

Výzva TOP 20

V letošním roce odsouhlasil VV opět rozdělení prostředků mezi 20 nejlepších oddílů a klubů – TOP 20. Podmínky a pravidla zůstávají stejná jako v loňském roce, detailní popis výzvy + tabulky k vyplnění najdete v příloze. Termín pro zasílání žádostí je do 21. června 2020 na email registrace@czechbadminton.cz a v kopii na tmk@czechbadminton.cz…

Možnost finanční podpory

Určeno: předsedové a sekretáři NSS Vážení sportovní přátelé, možnost finanční podpory spolků provozujících sportovní zařízení, které mají hospodářské ztráty způsobené uzavřením sportovišť, dostává reálnější obrysy. Ztráty na tržbách, které vznikly v důsledků preventivních opatření vlády proti šíření koronaviru, bezprostředně ohrožují existenci a majetek řady sportovních klubů. ČUS v součinnosti s…

Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2020

Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2020. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních…

Memorandum o spolupráci

Oznamujeme, že Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 12. září 2019 schválilo jednohlasně Memorandum o spolupráci uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Českou unii sportu, a.s. ve věci podpory sportovní činnosti pro všechny tělovýchovné , tělocvičné jednoty, sportovní kluby a sportovní příspěvkové organizace měst a obcí se samostatnou právní osobností…

Dotační program z MSK – Akce – 2. výzva 2019

Níže v ZIP souboru jsou „Podmínky“ vyhlášeného dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 – 2. výzva“ a vzor formuláře žádosti. Veškeré dokumenty (včetně návrhu smlouvy, formulářů k vyúčtování) jsou již tradičně na webu kraje pod odkazem: https://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_sport.html . Oproti první…

Podpora MMR a MŠMT – sportovní infrastruktura 2019

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo koncem října výzvu na rozšíření a zkvalitnění kapacit sportovních zařízení v České republice. Výzva se týkala obcí, městských částí a obvodů statutárních měst s počtem nad deset tisíc obyvatel. Ve své tiskové zprávě <http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/obce-muzou-cerpat-pres-miliardu-korun-na-upravu-sportovist dále MŠMT uvedlo: „pro obce a města do 10 000 obyvatel…

Dotační program z rozpočtu MSK – „Vrcholový sport“

Podmínky vyhlášeného dotačního programu „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019“ a vzor formuláře žádosti. Veškeré dokumenty (včetně návrhu smlouvy, formulářů k vyúčtování) naleznete opět tradičně na webu kraje https://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_sport.html . Lhůta pro přijímání žádostí je stanovena na 2. 1. 2019  – 8. 1. 2019. Podmínky_dotačního_programu Vzor_formuláře_elektronického_podání

Dotační program z MSK – Akce 2019

Podmínky vyhlášeného dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019“ a vzor formuláře žádosti. Veškeré dokumenty (včetně návrhu smlouvy, formulářů k vyúčtování) naleznete na webu kraje https://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_sport.html . Pokyny a změny oproti roku 2018 jsou uvedeny v „Podmínkách…

Přihlášení do projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2019

Elektronická přihláška pro přihlášení do projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2019 – přihláška bude otevřena od 1. listopadu do 30. listopadu 2018.  Odkaz na přihlášku bude k dispozici také na stránkách ČUS http://www.cuscz.cz/ nebo na stránkách projektu http://www.cus-sportujsnami.cz/ K distribuci můžete využít veškeré Vaše komunikační kanály. Odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/ Podmínky pro…

Investiční dotace pro SK a TJ

MŠMT uveřejnilo na svých stránkách Výzvu k podávání žádostí v rámci Podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-1 „MŠMT vyhlašuje Výzvu V3 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D…

DOPLNĚK s Výzvou k podání žádostí o podporu sportu v Moravskoslezském kraji SPORT MSK 2019 – TJ/SK

FINALNI-DOKUMENTACE DOPLNĚK s Výzvou k podání žádostí o podporu sportu v Moravskoslezském kraji SPORT MSK 2019 – TJ/SK Za účelem vyloučení všech případných pochybností o výkladu jednotlivých pojmů a procesů vydává Česká unie sportu, z.s.  ČUS tento DOPLNĚK K VÝZVĚ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2019…