Informace před 2. ligovým kolem 2. a 3 ligy

Informace před 2. ligovým kolem 2. a 3 ligy S podrobnými informacemi o mimořádném opatření vlády ve vztahu ke sportu se máte možnost seznámit zde: https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html Organizátoři ligy musí a budou kontrolovat doklad opravňující účastníky ke vstupu. Kdo doklad nedoloží, nebude do haly vpuštěn. Dále se každý účastník musí zapsat…

Stanovisko ČUS k možnosti tréninků apod

najdete vše na tomto odkaze https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html Závěry: Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu, avšak za dodržení pravidel zavedených pro zaměstnance a OSVČ dle Mimořádného opatření ze dne 20. 11. 2021 č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN. Věková hranice pro výjimku z prokazování bezinfekčnosti napříč…

Aktuální informace STK k podmínkám pořádání soutěží

Aktuální informace STK k podmínkám pořádání soutěží Vzhledem k přijatým zpřísňujícím podmínkám, které se dotýkají také sportovní oblasti, si Vás dovolujeme informovat o vývoji z hlediska STK ČBaS. Předně uvádíme, že prioritou STK je umožnit soutěže v maximálním rozsahu, po celou dobu, kdy to mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR dovolí.…

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu

Věnujte, prosím, pozornost Aktuálním opatřením ve vztahu ke sportu na stránkách ČUS, zejména pak tedy pravidlům pro sportovní činnost dle čl. I odst. 13 MO služby: https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html Uvedený odkaz je také k nalezení na hlavní straně webu ČBaS v černém rámečku “Nepřehlédněte”. Vladimír Matuš, STK SmBaS

Povinnost testování zaměstnanců na Covid-19 ve svazech a TJ/SK

Rozhodnutím vlády z 22. 3. 2021 je s účinností od 6. 4. 2021 rozšířena povinnost testování zaměstnanců (pracovní poměr, DPP, DPČ) na neziskové organizace včetně spolků a pobočných spolků. POZOR za zaměstnance jsou považovány i další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovně právní, vykonávají práci nebo obdobnou…

Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu

Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu (PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO) Česká unie sportu postupně mapuje a bude přinášet informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší hospodářskou činností. Přinášíme stručný přehled aktuálních informací o možných podporách,…

Zpravodaj ČUS č. 6/2020

Aktuální Zpravodaj si můžete stáhnout na webu: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html OBSAH Zpravodaje ČUS 6/2020   3  Miroslav Jansta: „Tato volba je pro mne velká satisfakce!“  4  Servisní centra sportu ČUS pomohou klubům s administrací dotačního programu COVID-Sport  5  VV ČUS na závěr čtyřletého období ocenil úsilí České unie sportu na formování i financování sportovního prostředí  6  Na…

Výkladová stanovistka ČUS (COVID-19 a sport)

Na webových stránkách ČUS  naleznete aktuální informace k vyhlášeným krizovým opatřením ze strany Vlády ČR v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 i s výkladovým stanoviskem k některým nejasnostem týkajících se sportovního prostředí. Upozorňujeme, že se však opatření a k nim vydané dokumenty mohou měnit. O změnách situace Vás budeme informovat.

Utlumení činnosti krajského pracoviště servisního centra sportu MS KO ČUS

Na základě skutečností ve věci mimořádných událostí COVID-19 sdělujeme Vám tímto, že na základě rozhodnutí krajské rady MS KO ČUS jako zaměstnavatele bude v současné době utlumena činnost krajského pracoviště servisního centra sportu MS KO ČUS a to na dobu od 16.3.-31.3.2020. Činnost servisního centra sportu zabezpečí pracovníci (Vlček, Vysloužilová)…