Informace před 2. ligovým kolem 2. a 3 ligy

Informace před 2. ligovým kolem 2. a 3 ligy S podrobnými informacemi o mimořádném opatření vlády ve vztahu ke sportu se máte možnost seznámit zde: https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html Organizátoři ligy musí a budou kontrolovat doklad opravňující účastníky ke vstupu. Kdo doklad nedoloží, nebude do haly vpuštěn. Dále se každý účastník musí zapsat…

Informace – družstva dospělých – 2. a 3. liga

Informace oblastní STK Upozorňuji na blížící se termín pro podání přihlášek družstev dospělých do 2. resp. 3. ligy, což jest 15.09.2021. Do tohoto data je potřeba zaslat (byť neformální) závaznou přihlášku do soutěže a doklad o zaplacení startovného (3 500 Kč/družstvo, 3 000 Kč/družstvo klubu, který hraje i soutěž družstev mládeže).…