Pozvánka na valnou hromadu 2016

Pozvánka na valnou hromadu 2016.

POZVÁNKA

NA VALNOU HROMADU SmBaS

dne 13.6.2016

v sídle OV ČSTV v Ostravě, Vítkovická 3083/1, bývalá budova ČSAD – ÚAN, zasedací místnost, 6. patro

v 15.30 hod.

Program uveden v odkazu na prvním řádku.