Pozvánka na Valnou hromadu 7.6.2021

POZVÁNKA

 NA VALNOU HROMADU SmBaS

dne 7.6.2021

v sídle OV ČSTV v Ostravě, Vítkovická 3083/1, bývalá budova ČSAD – ÚAN, zasedací místnost, 6. patro

v 15.30 hod.

Program:

 1. Přivítání a zpráva z prezentace VH, volba pracovního představenstva, schválení jednacího řádu a volebního řádu
 2. Schválení programu valné hromady
 3. Volba mandátové, návrhové a volební komise
 4. Zpráva předsedy SmBaS o činnosti za uplynulé období
 5. Zpráva o hospodaření za uplynulé období
 6. Volba předsedy a členů VV SmBaS, volba delegátů na Valnou hromadu ČBaS
 7. Rozdělení turnajů v oblasti – dle situace
 8. Diskuse
 9. Zpráva mandátové a volební komise
 10. Zpráva návrhové komise a usnesení
 11. Závěr

Pozvánka na Valnou hromadu.