Pozvánka na Valnou hromadu 7.6.2021

POZVÁNKA

 NA VALNOU HROMADU SmBaS

dne 7.6.2021

v sídle OV ČSTV v Ostravě, Vítkovická 3083/1, bývalá budova ČSAD – ÚAN, zasedací místnost, 6. patro

v 15.30 hod.

Program:

  1. Přivítání a zpráva z prezentace VH, volba pracovního představenstva, schválení jednacího řádu a volebního řádu
  2. Schválení programu valné hromady
  3. Volba mandátové, návrhové a volební komise
  4. Zpráva předsedy SmBaS o činnosti za uplynulé období
  5. Zpráva o hospodaření za uplynulé období
  6. Volba předsedy a členů VV SmBaS, volba delegátů na Valnou hromadu ČBaS
  7. Rozdělení turnajů v oblasti – dle situace
  8. Diskuse
  9. Zpráva mandátové a volební komise
  10. Zpráva návrhové komise a usnesení
  11. Závěr

Pozvánka na Valnou hromadu.

 

Komentáře nejsou povoleny