Soupisky družstev žáků

16.9.2021

Soupisky družstev žáků

Propozice na dětský badmintonový turnaj – Opava Boreček – 28. 9. 2021

16.9.2021

Propozice na dětský badmintonový turnaj – Opava Boreček – 28. 9. 2021.

Propozice na GPC U13 Akademie Olomouc – 18.9.2021

15.9.2021

Propozice na GPC U13 Akademie Olomouc – 18.9.2021.

Turnaj online.

Informace – družstva dospělých – 2. a 3. liga

12.9.2021

Informace oblastní STK

Upozorňuji na blížící se termín pro podání přihlášek družstev dospělých do 2. resp. 3. ligy, což jest 15.09.2021. Do tohoto data je potřeba zaslat (byť neformální) závaznou přihlášku do soutěže a doklad o zaplacení startovného (3 500 Kč/družstvo, 3 000 Kč/družstvo klubu, který hraje i soutěž družstev mládeže). Týmy, které měly zaplacené startovné za družstva na minulou sezónu, nechť zašlou potvrzení o této loňské platbě (někteří tak již učinili).

Přihlášky a potvrzení o zaplaceném startovném zasílejte na e-mail jedza@centrum.cz.

Soupisky družstev je pak potřeba zaslat na stejnou adresu do 30.09.2021. Při sestavování soupisky družstva, prosím, použijte žebříček k 09.09.2021, viz https://czechbadminton.cz/zebricky-stazeni, a pro soupisku použijte formulář uvedený na odkazu http://www.smbas.net/dokumenty-a-archiv-vysledku/

 

Petr Jedzok

Školení trenérů IV. třídy – Vendryně – sobota, 9.10.2021 – neděle, 10.10.2021

11.9.2021

Školení trenérů IV. třídy – Vendryně – sobota, 9.10.2021 – neděle, 10.10.2021

Propozice na GPC U19 – Opava – Boreček – 3.10.2021

11.9.2021

Propozice na GPC U19 – Opava – Boreček – 3.10.2021

Propozice na GPC+ OP U17 a U19 – Ostrava – Chance – 18. a 19.9.2021

11.9.2021

Propozice na GPC+ OP U17 – Ostrava – Chance – 18. 9. 2021

Propozice na GPC+ OP U19 – Ostrava – Chance – 19. 9. 2021

Propozice na GPC dospělých – Ostrava (SC Fajne) – 11.9.2021

8.9.2021

Propozice na GPC dospělých – Ostrava (SC Fajne) – 11.9.2021.

Turnaj online v TP.

Výsledky GPC U13 Orlová – 4.9. 2021

7.9.2021

Výsledky GPC U13 Orlová – 4.9. 2021

Propozice na GPC U17 – Opava – Boreček – 12.9.2021

27.8.2021

Propozice na GPC U17 – Opava – Boreček – 12.9.2021.

Upozornění pro pořadatele oblastních turnajů

19.8.2021

Do IS ČBaS je vždy nutné nahrát propozice nejpozději tři týdny před konáním turnaje.

Propozice na GPC U13 Orlová – 4. 9. 2021

17.8.2021

Propozice na GPC U13 Orlová – 4. 9. 2021

Nabídka k náborové kampani

15.8.2021

Informace o nabídce Českého badmintonového svazu:

i v letošním roce nabízíme spolupráci klubům a oddílům na náborech, které jsou klíčové pro růst členské základny.

Tak jako v loňském roce připravíme i on-line kampaň, která bude zacílena právě na skupinu rodičů a dětí a jejím prostřednictvím je budeme chtít zaujmout a přivést k badmintonu.

Reklama se bude zobrazovat rodičům přímo ve vašem okolí a opět povede na web, kde budou vypsány všechny termíny náborů s odkazem na webové stránky.
Prosím abyste tuto informaci předali klubům a oddílům ve vaší oblasti a oni do tabulky viz odkaz níže, napsali kdy a kde budou nábory pořádat. My dle této tabulky připravíme a budeme postupně doplňovat informace na webových stránkách: www.hrajbadminton.cz

Kluby a oddíly, kteří se do náborové kampaně HRAJ BADMINTON zapojí, získají i balíček obsahující drobné dárečky (placky) a letáčky pro kampaň.

Náborová tabulka: Tabulka s kontakty náborových míst

* Doplňující informace: modře označené sloupce budou zveřejněny na webu a šedé sloupce jsou určeny pro zaslání balíčku.

Prosíme kluby a oddíly o doplnění informací k náborům co nejdříve, avšak nejpozději do 20.8. 2021.

Druhá doplňující informace – po loňské a předloňské „covidové“ nehrající, době nám zůstali na svazu medaile se starým logem (používali se v předchozích letech). Byli bychom rádi, kdyby jste pro ně v klubech a oddílech našli využití, ať ve svých klubovnách nebo při tvorbě kronik či jiných pamětních míst. V případě zájmu o tyto medaile prosím pište vaše požadavky na: sladka@czechbadminton.cz

Manuál pro pořadatele turnajů – Informační systém webu

15.8.2021

Vzhledem k blížící se startu sezóny posíláme znovu odkaz na Manuál pro pořadatele turnajů – Informační systém webu.

Propozice GPC U17 Kopřivnice – 4.9.2021

11.8.2021

Propozice GPC U17 Kopřivnice – 4.9.2021.

Informace pořadatelům turnajů – COVID 19

11.8.2021

Informace pořadatelům turnajů – COVID 19

Z mimořádného opatření vyplývá pro organizátora zejména povinnost před
zahájením účasti na turnaji kontrolovat splnění podmínek dle bodu I/16
opatření a osobám účastnícím se turnaje se nařizuje splnění podmínek
organizátorovi prokázat – to znamená, že organizátorovi účastník předloží
příslušný dokument k nahlédnutí, rozhodně není právem ani povinností
organizátora potvrzení o absolvování testu, certifikát o očkování,
certifikát o prodělané nemoci apod. či jejich kopie shromažďovat a
uchovávat.

Povinností organizátora ovšem je vést evidenci osob účastnících se turnaje
pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného
zdraví. Vzor evidenčního listu je níže. Vzor byl připraven především ve
vztahu k turnajům mládeže, kde jsou děti doprovázeny trenéry a případně
rodiči. Evidenci účastníků turnaje dospělých přihlašovaných prostřednictvím
IS ČBaS lze případně zajistit prostřednictvím tisku či uložení startovní
listiny.

Přímo do propozic, či do poznámky k turnaji Vám navrhujeme uvádět například
tuto formulaci, možnost zajištění sebetestování ze strany organizátora
přitom ponecháváme na Vašem uvážení (souvisí s tím však samozřejmě zvýšené
náklady a proto tuto možnost nepředpokládáme):

„Pozor! Na turnaj se vztahují omezení v souladu s platnými mimořádnými
opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR ke dni konání turnaje.

Ve stejný čas je možná přítomnost nejvýše 1000 osob při dodržení podmínek
stanovených mimořádným opatřením, po celou dobu akce platí povinnost
používat ochranný prostředek dýchacích cest. Prosíme všechny účastníky
turnaje, aby dodržovali platná mimořádná opatření a bezvýhradně se řídili
pokyny pořadatele.

Organizátor není povinen zajišťovat sebetestování.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR dostupná zde:

Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí | Vláda ČR (vlada.cz)
(https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/>)

Ke každému turnaji zařazenému do GP přiřadíme v systému přílohu Prohlášení
účastníka turnaje v badmintonu organizovaného ČBaS.

 

Přílohy:

Prohlášení turnaj – podmínky

Vzor – evidence

Rozpis družstev žáků

11.8.2021

Rozpis družstev žáků

Do 3.9.2001 zašlete na email akcebadminton@seznam.cz vyplněnou a podepsanou soupisku a kopii o zaplacení startovného ve výši 1000,- Kč (TJ Klimkovice 1500,- Kč).

Aktualizovaný termínový kalendář

31.7.2021

Do Dokumentů byl vložen aktualizovaný termínový kalendář pro nadcházející sezónu.

Nominační turnaj na MČR dospělých – 11. 9. 2021

29.7.2021

Nominační turnaj na MČR dospělých (uzavřený turnaj GPC pro naši oblast) se bude konat v sobotu 11.9.2021 ve sportovním centru Fajne v Ostravě Porubě. Podrobnosti budou v propozicích, které budou zveřejněny nejpozději 14 dní před turnajem.
Na turnaji nebudou moci startovat hráči, kteří mají postup na MČR zajištěn.

 

Rozpisy soutěží jednotlivců a družstev dospělých pro 2021-2022

26.7.2021

Rozpis soutěží družstev dospělých pro 2021-2022

Rozpis soutěží jednotlivců dospělých pro 2021-2022