Nově otevřená dotační výzva 13/2022 „Provoz a údržba 2022“

Výzva je zaměřena na sportovní organizace (právní forma spolek či pobočný spolek), které celoročně provozují sportovní zařízení. Podmínka celoročního provozu je splněna i tehdy, jestliže je provoz sezónně omezen z důvodu počasí, např. u lyžařského areálu, golfového či fotbalového hřiště, zimního stadionu nebo nekrytého tenisového kurtu.

Podpora zahrnuje kromě nezbytných provozních nákladů také náklady na údržbu, včetně údržby technických prostředků, strojů a zařízení.

Základní informace k programu:

Maximální výše dotace na jedno sportovní zařízení je stanovena na 7 000 000,- Kč.

Maximální výše dotace na jednoho žadatele je stanovena na 15 000 000,- Kč.

Minimální výše žádosti o dotaci na jednoho žadatele je stanovena na 40 000,- Kč.

Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 – 31.12.2022. Datum 31.12.2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

Termín pro podání žádosti je od 1. 8. 2022 12.00 hod do 31. 8. 2022 12.00 hod.

Bližší informace k této výzvě jsou k dispozici na: https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/.