Archív kategorie ‘Vzkazy’

Pozvánka na online seminář na téma MŮJ KLUB 2022 a jiné dotační výzvy

Čtvrtek, Říjen 7th, 2021

Pozvánka na online seminář na téma MŮJ KLUB 2022 a jiné dotační výzvy

Na základě zveřejněné výzvy od NSA – Můj Klub 2022, připravil pan Tomáš Masár pro kluby online seminář na téma vypsaných nebo připravovaných dotačních výzev.

Cílem semináře je seznámit zástupce klubů a oddílů se změnami v žádostech o dotace pro rok 2022, jejich možnosti čerpání a následné vyúčtování. Součástí semináře bude i prostor pro diskuzi a dotazy na toto téma.

Prosíme vás o předání této informace do oblastí ke klubům a oddílům, kterým je tento seminář prioritně určen.

Termín konání: 14.10.2021 od 20.00hod.
Forma: online, před zahájením obdržíte odkaz pro připojení
Program semináře:

– MŮJ KLUB 2022
– Vyúčtování programu MŮJ KLUB 2021
– aktuální a připravované dotační Výzvy
– diskuse

Předpokládaná délka semináře je přibližně 90 minut.

Svůj zájem o účast (připojení) prosím potvrďte nejpozději do úterý 12.10. na emailovou adresu: sladka@czechbadminton.cz

Sběr dat členské základny oddílů/klubů 2021

Čtvrtek, Září 30th, 2021

Sběr dat členské základny oddílů/klubů 2021

Obracíme se na vás s ohledem, na blížící se termíny zveřejnění nových výzev od NSA a s tím spojené nutnosti revize členské základny. Tak jako v předchozím roce ji budou nuceny i kluby uvádět do rejstříku pro získání dotace MŮJ KLUB a svaz pro své dotační žádosti.

Instrukce k vyplnění, kdo je člen a kdo má být v přehledu ČZ uveden:

 • Věk od 3 do 99 let
 • Člen je sportovec/sportovkyně, kteří vykonávají sportovní činnost již od počtu 1x týdně – nemusí mít hráčkou licenci, tzn. nemusí hrát žádné turnaje/soutěže.
 • Členství není podmíněno poplatkem/příspěvkem – to je vlastní záležitost klubu, jaké má podmínky pro členství
 • Člen je i trenér i když jen trénuje a nehraje, ale musí být držitelem trenérské licence

Soubor k vyplnění Členská základna ČBaS 2021 – letošní tabulka opět vychází z tabulky pro rejstřík a navazuje na loňskou xls tabulku avšak v zjednodušené formě.  K získání údajů mohou kluby opět tedy využít export údajů z rejstříku sportů – Členové mého klubu.

Do seznamu doplňte pouze údaje, tj. jméno, příjmení, rodné číslo, název oddílu, počet TJ za týden a zda má člen hráčskou licenci nebo zda je trenér.

Pokud je člen klubu cizinec (tzn. nemá české občanství a tím i r.č.), uveďte místo něj – datum narození, národnost a místo pobytu v ČR.

Vzhledem k tomu, že se jedná o sběr citlivých dat, je v zájmu nás všech, když vyplněný soubor před odesláním ochráníte heslem, které mi zašlete SMS zprávou na telefonní číslo 775 661 313.

Postup excel: 1. Vlevo nahoře vyberte záložka Soubor > Informace. 2.Vyberte pole Zamknout sešit a zvolte Šifrovat pomocí hesla. 3.Zadejte heslo do pole Heslo a pak vyberte OK. 4.Potvrďte heslo do pole Znovu zadat heslo a pak vyberte OK – např. názevoblast2021. 5. Změnu následně uložte

Členská základna je pro všechny svazy nutný ukazatel, který je třeba neustále aktualizovat a udržovat a proto zde vnímáme jako důležitou nezastupitelnost oblastních svazů, kteří mají kluby pod sebou a tuto činnost pomohou koordinovat v co nejkratším časovém horizontu. Získaným údajům musíme věnovat velikou pozornost, protože mj. mohou být, dle připravovaných nových stanov, podkladem pro sestavení zástupců pro setkání Valné hromady.

Doplněné údaje prosím zašlete nejpozději do 31.10.2021 na mailto:sladka@czechbadminton.cz

Za naši oblast zasílejte členskou základnu na adresu M. Švábíka.

V případě dotazů prosím kontaktujte mě nebo pana Tomáše Masára: masar@czechbadminton.cz.

 

Plán turnajů – výběr U15, trenéři repre a aktuální informace

Čtvrtek, Září 23rd, 2021

Plán reprezentačních turnajů

Trenéři reprezentačních výběrů:

Dospělá reprezentace: Josef Rubáš

U19: Stanislav Kohoutek, Tomasz Mendrek

U17: Oscar Martínez, Tomasz Mendrek

U15: Oscar Martínez, Markéta Osičková, Tomáš Krajča

V rámci interní dohody je možná vzájemná spolupráce trenérů, kdy například trenér U17 se zúčastní turnaje U19 a naopak.

Na turnajích bude zajištěno koučování hráčům juniorské reprezentace U17/U19, dále hráčům/hráčkám ze systému ČBaS (VSCM/NC a SCM) a případně rovněž dalším hráčům/hráčkám, pokud k tomu budou mít trenéři prostor. Náklady reprezentačních trenérů/trenérek nese ČBaS.

Vycházíme z avizovaného fungování systému ČBaS, ve kterém se po vzorů silných badmintonových zemí prolíná systémové příprava a reprezentace.

Hráči a hráčky startují na turnajích na své náklady.

Reprezentační turnaje (s úhradou části/celých nákladů hráčů/hráček) oznámíme případně během podzimu. Zatím takto uvažujeme jen turnaj U15 Nation to Nation.

Pro jistotu připomínáme, že pro start na turnajích BEC/BWF je třeba:

1)     Zaslání přihlášky na e-mail registrace@czechbadminton.cz – hráči/hráčky se přihlašují sami nebo prostřednictvím svých klubů/oddílů/SCM

2)     Zajistit si dopravu a ubytování, hradí si hráči/hráčky

3)     Uhradit startovné, hradí si hráči/hráčky.

Aktuální změny v termínovém kalendáří

Pondělí, Září 20th, 2021

Přehled aktuální změn v TK:

GPC U13 v Přerově je přesunuto z 23.10. na 16.10.2021.

GPC U19 kvalifikační v Olomouci je přesunuto ze 4.12. na 11.12.2021.

Všechny změny jsou vloženy do TK v Dokumentech.

Aktualizace podmínek účasti na turnaji v Prohlášení účastníka turnaje

Pátek, Září 17th, 2021

STK ČBaS aktualizovala podmínky účasti v Prohlášení účastníka turnaje dle v současné době platného mimořádného opatření MZ ČR.

Aktuální Prohlášení je na webu czechbadminton.cz.

Upozornění pro pořadatele oblastních turnajů

Čtvrtek, Srpen 19th, 2021

Do IS ČBaS je vždy nutné nahrát propozice nejpozději tři týdny před konáním turnaje.

Nabídka k náborové kampani

Neděle, Srpen 15th, 2021

Informace o nabídce Českého badmintonového svazu:

i v letošním roce nabízíme spolupráci klubům a oddílům na náborech, které jsou klíčové pro růst členské základny.

Tak jako v loňském roce připravíme i on-line kampaň, která bude zacílena právě na skupinu rodičů a dětí a jejím prostřednictvím je budeme chtít zaujmout a přivést k badmintonu.

Reklama se bude zobrazovat rodičům přímo ve vašem okolí a opět povede na web, kde budou vypsány všechny termíny náborů s odkazem na webové stránky.
Prosím abyste tuto informaci předali klubům a oddílům ve vaší oblasti a oni do tabulky viz odkaz níže, napsali kdy a kde budou nábory pořádat. My dle této tabulky připravíme a budeme postupně doplňovat informace na webových stránkách: www.hrajbadminton.cz

Kluby a oddíly, kteří se do náborové kampaně HRAJ BADMINTON zapojí, získají i balíček obsahující drobné dárečky (placky) a letáčky pro kampaň.

Náborová tabulka: Tabulka s kontakty náborových míst

* Doplňující informace: modře označené sloupce budou zveřejněny na webu a šedé sloupce jsou určeny pro zaslání balíčku.

Prosíme kluby a oddíly o doplnění informací k náborům co nejdříve, avšak nejpozději do 20.8. 2021.

Druhá doplňující informace – po loňské a předloňské „covidové“ nehrající, době nám zůstali na svazu medaile se starým logem (používali se v předchozích letech). Byli bychom rádi, kdyby jste pro ně v klubech a oddílech našli využití, ať ve svých klubovnách nebo při tvorbě kronik či jiných pamětních míst. V případě zájmu o tyto medaile prosím pište vaše požadavky na: sladka@czechbadminton.cz

Manuál pro pořadatele turnajů – Informační systém webu

Neděle, Srpen 15th, 2021

Vzhledem k blížící se startu sezóny posíláme znovu odkaz na Manuál pro pořadatele turnajů – Informační systém webu.

Nominační turnaj na MČR dospělých – 11. 9. 2021

Čtvrtek, Červenec 29th, 2021

Nominační turnaj na MČR dospělých (uzavřený turnaj GPC pro naši oblast) se bude konat v sobotu 11.9.2021 ve sportovním centru Fajne v Ostravě Porubě. Podrobnosti budou v propozicích, které budou zveřejněny nejpozději 14 dní před turnajem.
Na turnaji nebudou moci startovat hráči, kteří mají postup na MČR zajištěn.

 

Kvalifikační turnaj a nominace hráčů pro MČR

Čtvrtek, Červenec 22nd, 2021

Informace o nominaci hráčů za naši oblast na letošní MČR dospělých (za sezónu 2020/2021), které bude po odložení odehráno o víkendu 17. – 19. 9. 2021 v Praze.

Možnost kvalifikování hráčů na MČR je následující:

1.) Podle světového žebříčku, který bude aktualizován dne 31.08.2021,
2.) Podle republikového žebříčku ze dne 07.01.2021 (další aktualizace žebříčku proběhne až po Benáteckém poháru 2021 a ta se již kvalifikace pro MČR nebude týkat),
3.) Nominací za oblast

Ad 3.) Obvykle je za oblast nominován oblastní přeborník, případně finalista, pokud přeborník již právo startu na MČR má, případně semifinalista atd. atd.

V probíhající sezóně nebyl vzhledem k protikoronavirovým opatřením přebor uspořádán. A bylo by zjevně hloupé pořádat v nadcházející sezóně dva oblastní přebory, proto bude uspořádán kvalifikační turnaj.

Kvalifikační turnaj bude uzavřený turnaj kategorie C, na kterém nebude umožněno startovat hráčům z jiné oblasti a hráčům, kteří již budou mít právo startu na MČR zajištěno postavením na světovém či republikovém žebříčku (v tom je rozdíl oproti oblastnímu přeboru, na kterém tato omezení neplatí). Kvalifikační turnaj musí být odehrán o víkendu 4. – 5. 9. 2021 nebo 11. – 12. – 9. 2021.

Žádáme o reakci ty, kteří jsou ochotni a schopni uspořádat výše popsaný kvalifikační turnaj. Nabídky k uspořádání kvalifikačního turnaje zašlete emailem na adresu jedza@centrum.cz nejpozději do 26.07.2021. Podle nastíněných propozic (počet kurtů, termín, lokalita, zázemí) vybere Petr Jedzok organizátora.

Výzva k podání přihlášky na pořadatelství MČR U15 2021

Pondělí, Červen 14th, 2021

Výzva k podání přihlášky na pořadatelství MČR U15 2021.

Vzhledem k odstoupení původního pořadatele MČR U15 ( termín 11.-12.12.2021) vyzývá STK ČBaS potenciální zájemce, aby svůj zájem vyjádřili doručením přihlášky k pořadatelství do 30.6.2021 na mail stk@czechbadminton.cz.

Podmínky a požadavky na pořadatelství.

SCM Ostrava

Pondělí, Červen 14th, 2021

Trenéři z naší oblasti – výzva k pomoci a s vytipováním vhodných hráčů a hráček a to i případného sparingu  do SCM Ostrava.

Od 1.8. by v Ostravě mělo zahájit provoz SCM Ostrava.

Co to je SCM? Je to Sportovní centrum mládeže, což je vlastně juniorské národní centrum určené pro hráče a hráčky, kteří mají zájem se věnovat badmintonu na vrcholové úrovni s mezinárodní kariérou.

Více informací o SCM najdete zde.

Hráči nikde nepřestupují, zůstávají registrování ve svých oddílech, ale připravují se převážně v rámci SCM pod vedením trenérů v čele s Ing. Luďkem Židkem.

V současné době je v běhu zkušební provoz do 30.6., který ale v žádném případě není shodný s tím co bude probíhat od 1.8.2021.

V současné době hledáme hráče a hráčky okolo ročníku 2006 -2007 ( ale není to podmínkou). Protože jsme všichni po období Covidu , kdy nebyly soutěže, nemáme tak přehled o současné výkonnosti a dáme příležitost na připravovaných kempech každému koho nám trenéři – oddíly doporučí. Prosím posílejte případné tipy zde na email do 20.6.2021, přepošlu to na trenéry a pak se Vám ozveme s přesnějšími informacemi.

Marek Švábík

za SCM Ostrava

Oblastní turnaj – hlaste zájem J. Tobolovi

Středa, Červen 2nd, 2021

Do soboty 5.6. hlaste svůj zájem o pořádání oblastních turnajů ve 2. polovině roku 2021 a 1. polovině roku 2022. Vše posílejte Janu Tobolovi.

Termínový kalendář je na stránkách czechbadminton.cz.

Termínový kalendář 2022 a žádosti o pořádání na 1. pol. 2022

Středa, Květen 26th, 2021

Info od STK ČBaS:

Termínový kalendář na 1. pol. roku 2022 je k nalezení na webu czechbadminton zde: https://czechbadminton.cz/turnaje-terminovy-kalendar

Prosíme Vás tímto o zaslání žádosti o pořádání turnajů GPA – B mládeže, turnaje dospělých a ostatní turnaje na 1. pol. roku 2022 na mail stk@czechbadminton.cz do 15. 6. 2021.

Návrat ke sportu? Využijte připravené tréninkové plány a jednotky

Pondělí, Květen 3rd, 2021
Zpátky na badminton – metodický miniseriál TMK ČBaS (ke stažení)
 • Kondiční tréninkový plán na 30 dní
 • Ukázkové tréninky (nejen) pro online
 • Ukázkové tréninky – badminton
 • vše naleznete na webu TMK BadCoach.cz -> sekce XPS – documents
 • https://www.badcoach.cz/xps
XPS – tréninková aplikace – zdarma od ČBaS
 • aplikace pro přípravu, vedení a kontrolu sportovního tréninku
 • v případně aktivního užívání – plně hrazeno ČBaS
 • pro aktuální uživatele -> tréninkové plány nahrány do sekce Tréninkové programy – ČBaS -> kopírováním je využijte do svých tréninků

Žádosti o pořádání turnajů GP na 2. polovinu roku 2021

Středa, Duben 21st, 2021

Žádosti o pořádání turnajů GP na 2. polovinu roku 2021

STK připomíná:

do 30. 4. 2021 by měly být podány Žádosti o pořádání turnajů GP na 2. polovinu roku 2021.
Vzhledem k současné situaci řešíme nyní zatím pouze 2. polovinu roku s tím, že Vás bude STK průběžně informovat o případných změnách v termínovém kalendáři a o termínu podávání žádostí o pořádání na 1. polovinu roku 2022.

K žádostem o pořádání využijte, prosím, tento formulář (Žádost o pořádání turnaje 2. polovina roku) a zasílejte na stk@czechbadminton.cz.

Co se týče termínů turnajů najdete je v termínovém kalendáři na 2. polovinu roku 2021

Olympijské festivaly – Exkluzivní nabídka olympijského oblečení značky ALPINE PRO

Úterý, Duben 13th, 2021

Na základě prezentace a účasti badmintonu na Olympijském festivalu 2021 jsme byli ČOV osloveni s exklusivní nabídkou Olympijského oblečení ALPINE PRO.

ČOV ve spolupráci s jejich dlouholetým partnerem ALPINE PRO vytvořili speciální nabídku pro sportovní svazy, za opravdu výhodných podmínek, kdy jsou ceny až o 60% nižší než v obchodech. Výbornou zprávou je, že nabídku můžeme postoupit i našim klubům/oddílům. Dalším benefitem je možnost potisku oblečení logem klubu/oddílu, který je již zahrnutý v ceně.

Nabízíme klubům možnost objednání a zakoupení Olympijského oblečení. V nabídce je: dámské i pánské triko, mikina, bunda, batůžek na šňůrky, nákrčník a kšiltovka, vše z olympijské kolekce speciálně připravené pro účely Olympijských festivalů. Klub si může vybrat i jednotlivé položky s potiskem/nebo bez.

Ceny i celou kolekci si můžete prohlédnout v příloze, kde najdete plno užitečných informací, tak abychom předešli nejčastějším dotazům.

Pokud nabídka některý z klubů zaujme, prosím o zaslání objednávky a potřebných údajů co nejdříve. Termín pro objednání platí do 23. dubna 2021.

Svaz objednávky zkompletuje a zašle společnosti ALPINE PRO, protože nemohou z administrativních a kapacitních důvodů vyřizovat objednávky klubů jednotlivě. Svaz bude fungovat pouze jako administrativní zprostředkovatel.

Níže jsou odkazy na formulář objednávky, kterou v případě zájmu klub vyplní a zašle na:

Kontaktní mail: sladka@czechbadminton.cz

Mob: 775 661 313

 

Dodávka i fakturace pak proběhne přímo na kontakty uvedené v objednávce.

Nabídka oblečení.

Objednávkový formulář.

Aktuální informace STK ČBaS k turnajovému roku 2021

Pondělí, Březen 29th, 2021

Aktuální informace STK ČBaS k turnajovému roku 2021.

Informace o nutnosti zrušení MČR v minibadmintonu 2021, přeložení MČR dospělých 2021 a vývoji situace v rámci extraligy a 1. ligy 2021.

Povinnost testování zaměstnanců na Covid-19 ve svazech a TJ/SK

Čtvrtek, Březen 25th, 2021
Rozhodnutím vlády z 22. 3. 2021 je s účinností od 6. 4. 2021 rozšířena povinnost testování zaměstnanců (pracovní poměr, DPP, DPČ) na neziskové organizace včetně spolků a pobočných spolků. POZOR za zaměstnance jsou považovány i další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovně právní, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (např. OSVČ, funkcionáři). 
Svazy a TJ/SK se zaměstnanci tak mají povinnost zajistit dostupnost testů pro své zaměstnance (na odborném pracovišti nebo samotestovací sady), a od 6. 4. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem. Celé znění opatření ministerstva zdravotnictví naleznete na https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-nestatnich-neziskovych-organizaci.pdf
Testovat se nemusí :
– zaměstnanci pracující formou home office a nedostavující se na pracoviště (testováni musí být tehdy, vznikne-li potřeba, aby se na pracoviště dostavili),
– osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem testu na covid-19 před méně než 90 dny, a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19,
– osoby s certifikátem MZDR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od druhé dávky (resp. u jednodávkových vakcín od první dávky) uplynulo nejméně 14 dnů a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19.
Doporučujeme:
– informovat zaměstnance o tom, že je třeba, aby se testovali (informace musí být zaměstnancům podána do 30.3.2021), např. e-mailem
– zajistit testování od poskytovatele zdravotních služeb (odběrová místa) nebo zajistit testy, které lze použít laickou osobou a testovat na pracovišti 
– národním svazům do naplnění kapacity využít odběrové testovací místo pro sportovce, na Strahově, na rohu Spartakiádního stadionu u VOŠ ČUS, kontakt: covid@centrumlab.cz
– vydat vnitřní předpis s organizačními informacemi a pokyny pro zaměstnance (který den v týdnu se bude testovat, jakým způsobem atd.) 
– vést evidenci testování zaměstnanců (minimálně v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, datum a výsledek testu)
– uschovat si doklady (objednávky, faktury) o nákupu testů, ochranných pomůcek (respirátory, rukavice, dezinfekce)
Ministerstvo zdravotnictví také sjednotilo pravidla pro samotestování pro zaměstnance a OSVČ. Jedná se o povinnost vést evidenci testování a postup při pozitivním výsledku testu – viz https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnancu-a-OSVC-s-ucinnosti-od-28-3-2021.pdf
Přehled nejčastějších dotazů včetně odpovědí přináší např. web Hospodářské komory ČR – viz https://www.komora.cz/testovani-na-koronavirus-ve-firmach-2/

Nové logo Czech Badminton (Český badmintonový svaz)

Čtvrtek, Leden 21st, 2021
V lednu proběhla tisková konference, kde byla představena nová identita Českého badmintonového svazu.
Obsahem nové identity je i logo, které nahrazuje doposud používané kulaté s textem po obvodu. V souvislosti s tím odkazujeme nejpoužívanější formáty loga (PNG, JPG).
Pokud budete vytvářet nové dokumenty např. propozice k turnajům, prosím začněte používat logo nové. Změnu proveďte i na vašich webových stránkách.
Logo můžete kombinovat s jiným logem, v příloze je uvedený příklad s UniCredit Bank – příloha „BAD_Logo_a_klub_oddil.pdf“.
Máme pro vás připravený i logo manuál, který je k zaslání na vyžádání na ČBaS.